lördag, december 30, 2006

French Piano Manufacturer Pleyel is 'cutting down'

This video is added later than the article, from a reportage made in 2008:


Svenska (English below):

Den franska pianotillverkaren Pleyel skär ned på sin tillverkning av pianon och flyglar då man nu gör sig av med merparten av sina 61 anställda.
Pleyel skyller på konkurrens från Kina och billiga pianon vilka tillverkas där och exporteras till hela världen. Dessa håller dock enligt Pleyel en långt lägre kvalitet, enligt Arnaud Marion på Pleyel.

Den svensk-schweiziske pianisten Dag Achatz håller med Arnaud Marion och menar att kinesiska pianon låter som "en bättre kastrull".

Återförsäljare i Sverige håller inte med utan menar att de kinesiska pianona och flyglarna visserligen är billigare och kanske inte kan jämföras med en Steinway & Son-flygel men kanske ej heller skall jämföras med "kastruller".

En flygel av sistnämnda märke kanske kostar 500 000 kr. medan den kinesiska motsvarigheten kostar 100 000 kr.
Kanske får man då räkna med att standarden inte är lika hög.
Dock behöver skillnaden i pris inte med nödvändighet innebära lika stor skillnad i kvalitet.

Det är dock kanske orättvist att jämföra kinesiska pianon och flyglar med ett flyglarnas Rolls Royce som Steinway & Son.

English:

The French piano manufacturer Pleyel is cutting down on their production of pianos and grand pianos. They are going to dismiss almost all of their 61 employees.

They blame it on the cheap pianos imported to Europe and other parts of the World and made in China. The Chinese pianos do not at all have the same standard according to Arnaud Marion of Pleyel.

The Swedish-Swiss pianist Dag Achatz fully agrees and says that the Chinese pianos sounds like "a better saucepan".

Swedish retailers do not agree. The Chinese pianos and grand pianos can perhaps not be compared to the 'giants' like Steinway & Son but the price is also much lower. In Sweden a Steinway & Son costs about 60 000 euros and i Chinese equivalent about 10 000 euros.

Maybe it's unfare to compare the Chinese pianos with the Rolls Royce of pianos and grand pianos at this stage of their development of instruments.

0 commentaires: