tisdag, december 19, 2006

Will ETA break their promise on cease fire from March this year?

Svenska (English below):

Kommer ETA att bryta sitt löfte om eldupphör från i mars och åter gå fram med våld?

Det är en fråga som diskuteras häftigt i Spanien just nu eftersom det inte syns några som helst spår av framsteg i den process som skulle skapa fred i Baskien.
ETA förefaller ha tappat tålamodet.

Den spanka regeringen vill att ETA:s politiska gren, Batasuna, skall fördöma våldet men de vägrar.
Detta gör att Batasuna även forsättningsvis förblir ett förbjudet parti i Spanien.

Den spanska regeringen kanske dock måste lyssna till Batasuna eftersom de trots allt har 15% av befolkningen bakom sig.
Däremot har man tidigare gjort undersökningar som visar att en klar majoritet av den baskiska delen av befolkningen motsätter sig ETA:s användande av våld.

ETA vill också förhandla om amnestier och omplaceringar av fångar men det förvägras dem av den spanska regeringen.

ETA har inte på många år använt sig av dödligt våld och många kommentatorer tror inte heller att de avser återuppta sina våldshandlingar, inte minst sedan de försvagats efter islamisternas attentat i mars 2004 och polisens terroristjakt.
Dock tror man sig veta att ETA-medlemmar ligger bakom en stöld av flera hundra vapen i Frankrike och att man sedan tidigare vet att organisationen inte handlar utefter vad som kan benämnas som rationellt tänkande.

English:

The question of wether ETA will brake their promise on cease fire from March this year is heavily debated in Spain at the moment.
This because the peace process concerning the Basque Country is not proceedning, on the contrary there is a stand still right now.

ETA seems to have lost their patience and the Spanish government wants the political fraction - Batasuna - to condemn the violence but they refuse.
This has lead to that Batasuna still is a forbidden political party in Spain and the government refuses to negotiate with them.

Batasuna though is supported by more than 15% of the Basque population and this might force the Spanish government to initiate negotiations despite not wanting to.

When it comes to the use of violence ETA have not used any letal violence for many years.
Commentators don't think they will do so either, not least after the islamistic act of violence in March 2004 that weakened the organization.

Some are though worried about the theft of hundreds of weapons in France recently, believed to be the work of ETA.
ETA is also known to act in an irrational way.(Photo representatives from ETA copied from: http://www.come4news.com/images/stories/eta.jpg)

0 commentaires: