måndag, juli 30, 2007

Michelangelo Antonioni dead

Svenska (English below):

Inte långt efter att nyheten om Ingmar Bergman's död nått oss, drabbas filmvärlden av ytterligare ett dödsfall, Michelangelo Antonioni.

Läs här vad Ingmar Bergman tyckte om Antonioni. Han var inte allt för imponerad av dennes filmskapande.

Själv anser jag inte att 'Blow up' - en av två filmer Bergman nämner som varandes stora filmer av Antonioni (den andra är 'La Notte') - hör till dennes bästa filmer. Den är långt mer 'mainstream' än de övriga oeuvres han har skapat.

ill skillnad från Bergman anser jag Antonioni vara en mycket intressant filmskapare.

tt dö precis i anslutning till Bergmans bortgång, var det Antonioni's hämnd för Bergmans omdömen om honom som regissör, månne?
English:

Not long after the news about Ingmar Bergman's death, the film world is struck by another loss, namely Michelangelo Antonioni.

Read here what Ingmar Bergman thought of Antonioni. He wasn't at all impressed by his film making.

ersonally I don't regard 'Blow up' - one of two films Bergman mentions as being great works by Antonioni (the other one is 'La Notte') - is part of his more interesting oeuvres. It is far more mainstream than the other films he made.

Contrary to Bergman I regard Antonioni being a highly interesting film maker.

To die so close to Bergmans decease, whas this maybe Antonionis revenge for Bergmans opinons on him as a director?

Gente del Po

Eros
(Photo Michelangelo Antonioni at the top of the page copied from: http://billmaya.files.wordpress.com/2007/08/01antonioni1.jpg)
(Photo Michelangelo Antonioni in the middle copied from: http://i81.photobucket.com/albums/j203/kinjitsu/Antonioni_02.jpg)

Ingmar Bergman dead


Svenska (English below):

Fick för en stund sedan (12.00), av Aurore, information om att Ingmar Bergman är död.

Det är väl överflödigt att presentera Ingmar Bergman mer än att säga att en av 1900-talets mest framstående svenska regissörer tillika kanske en av 1900-talets internationellt främsta regissörer gått ur tiden.

Han var inte den första regissören som försökte och lyckades få film att bli betraktad som en konstform likvärdig litteratur, musik och andra kontnärliga uttryck, som tidigare ansetts ha ett 'högre' konstnärligt värde. Däremot kanske han var den regissör i Sverige som lyckades befästa denna filmens ställning.
Detta inte minst genom att han var en sann intellektuell som i sina filmer gav uttryck för djupa intellektuella, andliga tankar, parat med etiska frågeställningar. Allt detta i kombination med ett personligt, estetiskt uttryck av hög kvalitet.

Nu kanske man i Sverige äntligen uppmärksammar Bergman efter förtjänst så som man gjorde med Vilgot Sjöman efter dennes död.

Det är dock, minst sagt, beklagligt att viktiga kulturpersonligheter skall behöva gå ur tiden innan man inser deras storhet i detta land! Först då tycks det som om man på allvar börjar värdera deras insats för svensk kultur.

Postuma erkännanden har dessa inte någon större glädje av...

English:

A couple of minutes ago I received the information that Ingmar Bergman is dead (Aurore told me).

It's superfluous to introduce Ingmar Bergman more than to say that one of the most prominent Swedish directors of this century has passed away. One could even say one of the most prominent directors of this century even from an international point of view.

He was not the first Swedish director who tried and succeed in making film being regarded as an artform equal to litterature, music and other artistic expressions but maybe the one who succeeded in securing this position for the film in Sweden. This not least because he was a true intellectual who in his films formulated deep intellectual thoughts combined with ethical qeustions and a personal aesthetical expression of high quality.

Maybe one now will pay more attention in Sweden to Ingmar Bergman as one did after the death of Vilgot Sjöman for example. A pity though that important persons within the cultural sphere have to depart this life before one recognize their greatness in this country!

Kris/Crisis/Crise

Saraband(Photo of Ingmar Bergman at the top of the page copied from: http://www.agoravox.fr/local/cache-vignettes/L600xH400/18393377jpg-806a-4b6be.jpg)
(The series of photos copied from: https://www.ingmarbergman.se/en/about-bergman)
(Ingmar Bergman as a child copied from: https://www.pinterest.fr/pin/244742560973502192/)
(Ingmar Bergman as an elderly man copied from: http://zefyrlife.com/art-design-film/waiting-bergman)