måndag, december 11, 2006

Carin Jämtin och Margot Wallström säger nej till partiledarskap. Persson har redan bestämt vem som skall efterträda!

Carin Jämtin

Margot Wallström
Både Carin Jämtin och Margot Wallström säger nej till att bli socialdemokraternas partiledare.

Vad gäller Wallström kan konstateras att hon redan tidigare haft problem med relationerna med Göran Persson men å andra sidan, vem har inte haft det? (T.o.m. jag Gunnar men det är en annan historia).
Wallström var förmodligen alltför självständig och drev sin egen linje och detta kom att uppfattas som ett hot mot en mer och mer maktfullkomlig Persson.

Konstateras kan att samtidigt som Persson under sin sista tid som partiledare skaffade sig större makt över partiet, lärde han sig hantera medierna bättre.
Detta är en mångårig process men han lyckades dock dupera dessa och få dem att tro att HSB ('Han som bestämmer') hade kommit att bli en samarbetsmänniska. Självfallet var så ej fallet.

Persson har oinskränkt regerat socialdemokraterna och tillsett att omge sig med 'ja-sägare' så som även Olof Palme och andra före honom gjorde.
Den enda socialdemokratiske partiledare som kanske i viss mån skilde sig från de andra i detta avseende var Ingvar Carlsson.
Om detta kan jag självfallet inget med säkerhet veta utan det bygger endast på den officiella bild man erhöll av hans person och de omdömen som fälldes om honom inom och utom partiet.

I fallet med efterträdare till Göran Persson har denne säkert redan bestämt sig för antingen Pär Nuder eller Thomas Östros, båda lika färglösa och okarismatiska.
Detta vänder jag mig dock ej emot.
Vill absolut inte se socialdemokraterna vid makten under överskådlig tid och med dem som partiledare, lär så inte bli fallet.

Ett par alternativ till dessa bland de manliga 'kandidaterna' - om man skall kalla dem de - vore antingen Thomas Bodström eller Leif Pagrotsky.

Kanske dags att kalla hem Margareta Winberg från Brasilien eller Lena Nyberg från tjänsten som Barnombudsman?
Winberg kanske fortfarande är lite vingklippt efter turbulensen kring Kvinnojourerna och hennes uttalanden i samband med detta?
Nyberg är jurist och har arbetat som socialborgarråd i Stockholm samt vid kulturdepartementet som statssekreterare.

Två 'dark horses' eller verkliga alternativ till:

Göran Persson?(Foto Carin Jämtin kopierat från: http://www.stockholmstidningen.se/files/images/stocken%20nyheter/2010/carin_jamtin_webb_stor.jpg)
(Foto Margot Wallström kopierat från: http://www.expressen.se/polopoly_fs/1.1581138!slot100slotWide75ArticleFull/3447786819.jpg)
(Foto Görna Persson kopierat från: http://www.hell-man.se/bilder/GoranPersson.jpg)

0 commentaires: