tisdag, december 19, 2006

Computer files with information on criminals have been closed down.


Svenska (English below):

Efter Datainspektionens beslut kan Skånepolisen nu tvingas lägga ner sitt dataregister över yrkeskriminella personer.
Datainspektionen menar att registret strider mot Polisdatalagen.

Detta beslut kan man självfallet diskutera ur olika synvinklar.
Vad typ av information fanns i detta register och fanns det en risk att andra människor skulle kunna få sina liv registrerade för att de på något sätt haft med de kriminella att göra?

Här kan man föreställs sig pojk-, flickvänner som kanske inte känt till motpartens ifråga kriminella bakgrund; även andra personer inom familjen kanske skulle kunna skadas oförskyllt trots att de lever sina liv som 'laglydiga' medborgare och är skötsamma människor.
Ytterligare andra som skulle kunna komma ifråga för en granskning är människor som arbetar professionellt eller ideellt med kriminellt belastade personer.

Å andra sidan talar vi här - utgår jag från - om tungt kriminellt belastade individer som kanske gjort sig skyldiga till mord, dråp, allvarliga hot och användande av våld i samband med genomförandet av dessa hot, pedofiler, våldtäktsmän (mer sällan -kvinnor kanske?) etc.

Personer som på detta sätt utgör en allvarlig risk för andra människor måste självfallet på ett eller flera sätt få sina rättigheter inskränkta.
Att bevaka dem och att registrera vad de företar sig kan vara ett effektivt sätt att förebygga brottslig verksamhet.

Detta måste i och för sig också ställas i relation till personens möjligheter att rehabiliteras och resocialiseras.
Om detta skall lyckas kanske man bör se till att historiska omständigheter måste kunna läggas bakom en individ. Detta inom vissa rimliga gränser självfallet.

Dock är det en inte obetydlig del av tungt kriminellt belastade personer som återfaller i brott, varför de preventiva och repressiva delarna kanske bör prioriteras framför rehabiliteringsmässiga?

Det går inte att - som man i decennier trott i Sverige - både se till brottslingens och brottsoffrets bästa i behandlingen av denna typ av frågor.
Man måste från samhällets sida göra ett val.

Antingen - eller som Kierkegaard skrev i ett annat sammanhang.


English:

After a decision by the Swedish Data Inspection Board the Police authorities in Skåne - in the southern parts of Sweden - now have to close down their computer files on 'professional' criminals.
This because it conflicts with the Police Computer Law.
This issue can of course be discussed from different angels.

What kind of information was available through these files?
Was there a risk that information concerning boys- and girlfriends, other family members or people who - through their work - had come in contact with these criminals, could be in any danger through these files - this even if they live 'law-abiding' lives?

On the other hand we have to understand that we are here - supposedly - talking about serious offences like murder, rape, serious threats and so forth.
People leading this kind of lives of course must have their 'lebensraum' (using one of Aurore's favourite words) restricted in many ways and some kind of files gathering information about their do abouts, might be a necessary tool.

Some might say that this reduces the possibilities for those among criminals or former criminals to be rehabilitated and resocialized.
This is maybe true in some cases but sometimes society have to take sides.

We can not always - like many politicians, psychologists, psychatrists and scientists in Sweden have believed the last four or five decades - satisfy the needs of both the criminals and the victims.

As Kierkegaard said in another context: Either - or!

0 commentaires: