lördag, december 30, 2006

Saddam Hussein hanged (hung)


Svenska (English below):

I morse klockan fyra svensk tid hängdes Saddam Hussein.

Svenska regeringen med utrikesminister Carl Bildt i spetsen uttryckte sitt ogillande mot att dödsstraffet kom att verkställas.
Detta dels ur ett folkrättsligt perspektiv där man rent principiellt är motståndare till dödsstraffet som sådant dels ur det perspektivet att Hussein härigenom ej kommer att kunna ställas till svars för de brott han begick mot kurderna under sin tid som diktator.

En kurdisk god vän till mig reagerade genom att ge uttryck för åsikten att de brott Sadaam Hussein begick mot kurderna var av sådan art att domstolen borde ha tagit upp dessa brott innan man tog sig an andra övergrepp eftersom de var av kanske långt mer allvarlig art, både vad gäller omfattning, motiv och metoder.
Den goda vännen menade dock att dödsstraffet i sig inte var ägnat att kritisera.
Detta inte minst då de flesta människor i regionen vanligtvis har en annan syn på dödsstraff än många människor i väst.

Detta synsätt kanske också till del beror på att man i långt större grad upplevt våld och andra övergrepp i detta land än vi i väst har gjort under efterkrigstiden samt att detta våld drabbat dessa personer och deras familjer på ett synnerligen konkret och mycket våldsamt och drastiskt sätt.

Min vän såg däremot en risk med att döma Sadaam Hussein till fängelse då han dels riskerar att utvecklas till en levande martyr - om något sådant kan sägas existera - alternativt att han fritages från fängelset av anhängare. Detta sett ur min väns kurdiska pespektiv.

Vissa oroligheter kommer man förmodligen att se till följd av Husseins död då hans anhängare och de som kunnat vinna fördelar under hans regim initialt kommer att reagera med sorg och vrede.
Det stora flertalet människor som levt under hans förtryck kommer dock självfallet se Sadaam Husseins död som slutet på en fruktansvärd epok i Iraks historia.

Problemen i Irak är i och med detta inte lösta och parentetiskt skall vi alltid komma ihåg att det var i mycket tack vare eller p.g.a. USA som Hussein en gång kom att kunna bli en så stark maktfaktor i regionen.
Inte minst efter den iranska revolutionen 1979 då Irak sågs som en garant för att inte de islamiska revolutionen skulle sprida sig i Mellanöstern.

Vad det slutliga resultatet av händelserna i Irak kommer att bli står dock skrivet i stjärnorna.
Inbördeskrig eller någon form av demokratiskt styrelseskick?

Min kurdiska vän menade att kurderna just nu inte lika hårt driver en linje som skulle innebära delning av landet i en kurdisk, en shiitisk och en sunnitisk del.
Detta inte minst eftersom sunniternas del av landet inte - som de andras - har oljetillgångar och detta skulle leda till en region som rent ekonomiskt inte kan hävda sig lika bra som de andra.
Även andra faktorer gör att man för tillfället bland kurderna ligger lågt med kravet på ett eget land.

Framtiden får som alltid utvisa vad som skall ske och som så ofta har det stora flertalet expertbedömare helt eller delvis fel då man försöker förutskicka framtidens scenarion.

English:

This morning at four o'clock local Swedish time, Saddam Hussein was hanged.

The Swedish foreign minister Carl Bildt expressed his and the Swedish governments disapproval of the hanging. This partly from a Public International Rights point of view as Sweden and many countries in Europe from a principal standpoint are opponents to the death penalty as such.

Another negative effect of this hanging according to Bildt - and many others, not least the Kurds - is that Sadaam Hussein never will be put on trial for the crimes he committed against the Kurds in Halabja in 1988 for example.

A kurdish friend of mine althought said that the hanging as such was a good thing, seen from many perspectives.

The epoc Sadaam is now finally over and he will never again be a threat towards the kurdish people or others in the region. As in many other countries in the area one look upon the death penalty i another way compared to most countries in Europe. It's not as traumatic as in Sweden or other western countries.

My friend did though say that it's regrettable that Sadaam Hussein was not put on trial for the - what my friend regarded as - most serious crimes he committed and that was the crimes against the Kurds in Halabja and other places. This because of the magnitude of these crimes, the cruelty and the planning behind them.

The problems are however not solved with the death of the dictator.
There will be disturbances because of this capital punishment of Sadaam but they will probably be temporary as most people have suffered enormously during his reign and these people will now be able to dictate the immediate agenda in the country.

We also have to remember that it was because of the United States of America and their support for Sadaam that he could gain such strenght in the area.
This not least after the Iranian revolution in 1979 when USA supported him as being the foremost opponent against an islamic 'awakening' and its consequent take over of power in the area.

My kurdish friend said that the Kurds are not fighting as strong as before in order to establish an independent state through dividing the country into three parts.
This because of the problems with differences in natural recourses in the country where a division of the land would leave the Sunnites without oil.

Democracy or civil war?
The future will as always show but I think that even if some kind of democracy would develop in the country, we cannot be shure that it is a stable one.

The conflicts between the different groups in society have deep roots, nourished under the leadership of Sadaam Hussein and with other foreign interests underlying the surface.

0 commentaires: