onsdag, juni 20, 2007

Förtal från Christian Silfwersvärds sida/Defamation by Christian Silfwersvärd

Svenska (English below):

Idag är Aurore i vanlig ordning på Dfm Fiktion involverad - som det synes mig - i allt möjligt kring den film eller de filmer man producerar vid företaget. Hon arbetar mellan 09.00 och 17.30, allt medan jag ägnar några timmar åt arbete på Filmhuset.

Därefter beger jag mig till en jurist med vilken jag går igenom ett viktigt ärende rörande boendefrågan på Lidingö.

Efter mötet hos juristen går jag vidare till ett informationsmöte på företaget Bokningsservice i Sverige AB då jag där sökt ett tillfälligt arbete inom telemarketing.
Som alltid(?) utgår man från att den ansvarige vid ett företag på ett seriöst sätt skall redogöra för tjänsten ifråga.
Istället möts vi dock av en man i (kanske) 30-årsåldern, Christian Silwersvärd, som inleder med att provocera de arbetssökande i det att han talar om för oss att det är meningslöst att tro att vi skall kunna komma ifråga för denna tjänst!
Av de 10-12 personer som samlats till detta möte lär, enligt Silfwersvärd, endast 0,5klara sig vidare via testfrågorna för erhållande av tjänsten.
Detta känns nästan skrattretande men faktum är att Silfwersvärd tror på det han säger!
Trots att de utannonserade tjänsterna är förhållandevis okvalificerade till sin karaktär försöker han förmå de närvarande att tro att endast en liten 'elit' slutligen klarar av att på ett framgångsrikt sätt genomgå de 'svåra' prov de skall ställas inför.

Om allt detta sagts på ett mer seriöst, moget sätt där Silfwersvärd förklarat varför han anser att en tjänst som denna kan vara svår att som sökande till slut accepteras för, alternativt det sagts med humor och glimten i ögat hade allt varit i sin ordning.
Silfwersvärd raljerar dock, förolämpar de sökande, uppträder extremt obildat med en attityd som visste han mer än någon annan om allt som rör innehållet i en tjänst som denna; kundförfrågningar -relationer och -klagomål.
Samtidigt agerandes som om vi andra överhuvud ingenting visste.
Han ställer frågor till de sökande på ett sätt som visar att hans primära syfte är att ytterligare provocera oss för att få oss irriterade och arga och härigenom kunna peka på att detta utgör ett bevis för att den eller de sökande som så reagerar, inte är lämplig/a för tjänsten.

Efter en stund bestämmer jag mig för att gå då jag inte känner att jag har tid att lyssna på en person som ägnar sig åt pajaskonster på detta sätt och dessutom är helt i avsaknad av bildning, hyfs eller ens förmögen till ett någorlunda korrekt bemötande, utan tvärtom visar förakt för - inte minst - dem med utländsk bakgrund.
Då jag packar ihop mina saker utbrister Silfwersvärd: "Jaha, här är en idiot som inte kan sitta still...".
På detta svarar jag att; "det i detta rum endast finns en person som uppträder som en idiot..." nämligen Silfwersvärd själv.
Förklarar att jag inte är beredd att lyssna till en till synes inkompetent företrädare för ett företag som uppträder så obildat som Silfwersvärd eftersom jag hade förväntat mig en seriös och någorlunda kunnig individ samt att jag självfallet inte är intresserad av att under några som helst omständigheter arbeta vid detta företag.
I förbigående upplyser jag honom också om att de uttryck han använt om de olika sökanden i tilltal till dem är åtalbart.
Ödslar inte tid på ytterligare diskussioner med Silfwersvärd.
Då jag är på väg ut ser han min bok 'Geopolitik' av Alexandre Defay och kommenterar fnysande titeln på boken.
Jag replikerar att denna hans reaktion uppenbarligen kommer sig av att han är för obildad för att förstå vad denna bok handlar om och det medger han de facto: "Nej, det gör jag inte och vill inte heller förstå...", svarar han.
Må så vara.

Här ser vi ett exempel på en person med uppenbara identitetsproblem vilken känner sig tvungen att hävda sig för att på detta märkliga sätt legitimera sig själv som 'chef', sitt företags existens och dess förment viktiga funktion i samhället samt därigenom positionera sig inför andra.
I botten en mycket osäker person som säkert skulle vara i behov av psykologisk hjälp men å andra sidan inte dummare än att han förstår att han gör sig skyldig till grova förolämpningar, att betrakta som förtal.
Detta är också ett utmärkt exempel som visar på hur antiintellektuell företagsvärlden är.
Här ser man hur en förhållandevis ung man lyckas driva ett företag utan vare sig kvalificerad utbildning eller överhuvud någon form av bildning, en man som uppvisar ett uppenbart störd personlighet.

Detta kanske främst är att beklaga för dem som hett eftertraktade denna tjänst och som eventuellt kände sig nödsakade ha tålamod med Silfwersvärds oförskämda uppträdande.
Om jag så varit i skriande behov av en tjänst, hade jag aldrig accepterat ett beteende som detta och inte hade jag tackat ja till ett eventuellt erbjudande om arbete.

Kontaktade senare under eftermiddagen både Länsarbetsnämnden, AMS och Arbetsmarknadsdepartementet i syfte att för dessa myndigheter/institutioner omtala denna händelse. Detta då jag anser att en person som tar sig rätten att kränka andra människor ej bör erhålla hjälp via samhällets offentliga organ att driva och utveckla sitt företag.
Lämnar även in en polisanmälan mot Silfwersvärd och företaget med rubriceringen 'ärekränkning'.

Några dagar senare erhöll jag svar från både Länsarbetsnämnden och AMS vilka uttryckte sitt ogillande över det inträffade men däremot konstaterade att de inte hade den judiciella befogenheten att utesluta Silfwersvärd och dennes företag från deras hemsidor för såvitt han ej i sin annonsering bryter mot lagar, regler och bestämmelser som gäller för företagsannonsering.

Polisanmälan lämnas utan vidare åtgärd eftersom judiciellt "ord står mot ord", innebärandes att Silfwersvärd, i samband med att han kunnat yttra sig över denna polisanmälan, självfallet nekat till att ha gjort sig skyldig till 'ärekränkning'.
Visst kan man driva ärendet vidare men det räcker med att olika myndigheter och institutioner fått upp ögonen för detta företag och dess chef. Det utgör inte den bästa publicitet Silfwersvärd kan få, inte minst som reaktioner på detta bloginlägg samt annan information ger vid handen att detta hans beteende är legio.

English:

Aurore is working at Dfm Fiktion involved in everything around the film or the films the company produces. That is at least the impression I get. She works between nine AM and five thirty PM while I spend some hours at the Swedish Film Institute.

After that I continue to a meeting with a lawyer discussing some important questions concerning our housing in Lidingö.

When I have finished my meeting with the lawyer I continue to a information meeting at a telemarketing company called 'Bokningsservice i Sverige HB'. I had applied for a temporary work within telemarketing and got a call where I was summoned to a meeting at the head office of this company.
As always(?) one expects that the head of a company is a person who takes his 'mission' seriously, ready to explain in a serious and informative way the content of the work offered.
Instead we are met by a young man around 30 years old (I should guess) - Christian Silfwersvärd - who starts by provoking the applicants, telling them how almost impossible it is to get a job within this enterprise.
Only 0,5 persons out of the ten or twelve gathered at this meeting will succeed in being hired for this job.
This becomes rather amusing but the fact is that Silfwersvärd really believes in what he says!
Taking into consideration that the educational- and job qualifications required for this kind of work are on a fairly low level, he tries to make the applicants believe that it's only an exclusive number of people - the 'elite' - who will be able to pass the tests!

If all of this had been presented in a serious and mature fashion where Silfwersvärd had explained why he considered this job being 'special', it would have been understandable.
Alternatively if he had said this in a humorous way... but Silfwersvärd banter and insults the applicants and behaves in an extremely uncultivated and ill-mannered way.
His attitude reflects one of a person who thinks he knows more than anyone else in this world about custom relations and how to deal with complaints, at the same time insinuating that we, the applicants, don't know anything at all about a job of this kind.
He poses questions in a way that demonstrates that the only purpose is to provoke the applicants, making them irritated and angry and hence point out that the applicant/s is/are not suitable for this work.

After a while I decide to leave as I don't feel inclined spending time listening to a obviously incompetent person who acts in this clown-like manner, totally lacking culture, learning, manner, not even able to a somewhat correct behaviour but on the contrary displaying contempt for - not least - the applicants with foreign descent.
As I start to pack my things he exclaims: "Ah, there is another idiot who can't sit still!".
I answer him that; "the only person acting like an idiot in this place is you"(Silfwersvärd).
I don't waste my time discussing with him but when I leave he glances at my book 'Geopolitics' written by Alexandre Defay and comments 'snorting' the title of the book.
I answer his 'snorting' by saying that he probably doesn't know what this subject (geopolitics) is about and he, strangely enough admits this, adding: "...and I am not interested in knowing.".
May it be so.

We all realise - I think - that this is a person with great identity problems who obviously feels as if he has to legitimate his work as an executive for this enterprise and the existence of his enterprise by acting in this strange way (to say the least).
A profoundly uncertain person who surely would be in need of psychological help but on the other hand not more stupid than he understands that he is culpable of insults, to be regarded as defamation.

This must have been a great problem for those among the applicants who were in desperate need of this job and who thereby maybe felt that they had to have patience with Silfwersvärd and his behaviour.

This is also an excellent example of how anti intellecutal the business world is.
We here see an example of a relatively young man manage to run a company without any qualified education and even less culture, a man with an obviously very disturbed personality.

Afterwards I contacted the authorities in charge of making possible the add from this company, namely the employment service - both the central one in Stockholm and the all embracing authority for the whole country.
I also wrote to the Ministry of Employment in order to report this my experience as I don't think that a person who consider himself having the right to insult persons should receive help from public institutions in running his enterprise. I also reported this 'incident' to the police authorities, classified as 'defamation'.

A few days later I received answers from the employment service, both the one in Stockholm and the central one for Sweden as a whole.
From their side they express their sympathy with me and my complaint but at the same time stated that they do not have the legal right to stop a manager of a company from using their services unless he misdemean and violate the regulations dictating how the add should be designed (no prejudice, harassments or the like).

The police report was left without any further measures as "word stands against word".
Of course I could have brought this further but it's sufficient that different organizations, institutions and authorities have been alerted about this enterprise and its CEO.
This is bad publicity for him, not least as the response on this blog article and other information shows that his behaviour is legion.

(Foto Christian Silfwersvärd copied from: http://www.rts.org/rm2007/images/Sida_thecrew_Silfwer.jpg)