måndag, mars 19, 2007

Sweden the center of trade with stolen information from internet


Svenska (English below):

Enligt ett säkerhetsföretag med namnet Symantec, är Sverige, näst efter USA centrum i världen för handel med stulen information från internet.
Detta i sin tur enligt Sveriges Radios ekoredaktion.

Via hemliga servrar kan kriminella sälja eller köpa stulen informatino om bankkort, användarkonton, pinkoder och annat. Dessa uppgifter bygger i sin tur på utbyte av hemlig information mellan datasäkerhetsföretag och myndigheter.

Andelen skräppost som innehåller program för att komma över hemlig information från datorer - ta över datorn - världen över eller innehåller text som är rena bedrägeriförsök ökar och forsätter kontinuerligt att öka.
Sex av tio skickade mail under andra halvåret 2006 var skräppost och det är en "tydlig ökning jämfört med perioden innan", skriver Symantec i sin rapport, enligt Ekot.

Under samma period hade hackare lyckats ta över sex miljoner datorer världen över. Det är en ökning med 29 procent jämfört med mätperioden innan.
När denna andra tidigare period inföll framgår ej.

Att detta sker är inte särskilt förvånande men man kan fråga sig varför just USA och Sverige skulle vara de mest drabbade.
I många andra länder är användningen av internet minst lika utbyggd och användandet av dess tjänster. Skulle vi i vårt land och även USA ha sämre säkerhetssystem eller vara så naiva att vi inte tror att detta kan ske?

Problemen med it-säkerhetsfrågor kommer dock att öka och så fort man tror sig skapat ett system för att stoppa en typ av kriminalitet kommer de som så önskar finna andra vägar för att nå sitt mål.English:

According to a security company by the name of Symantec, the second center in the world, after the United States, for illegal trade with stolen information from the internet. This is reported in the news in Swedish radio.

Via secret servers criminals can sell or buy stolen information about bank cards, user accounts, pin codes and other important information. This is based on exchange of secret information between computer safety companies and authorities.

One can as oneself why USA and Sweden are the two most vulnerable societies? Other countries uses the internet in the same amount as we and somtimes even more. Is our security systems not as good as other countries or are we so naive that we don't think this can happen in our countries?

I don't think so but what can be said is that as soon as the authorities have interfered and stopped one or more ways of stealing secret information like this, the criminals will find other means to reach their goal.


(Picture cartoon copied from: http://instructors.cwrl.utexas.edu/jbrown/files/hackers_cartoons.jpg)
(Picture logo Symantec copied from: http://www.coralys.fr/imgfr/image/symantec.jpg)

0 commentaires: