onsdag, mars 21, 2007

Dokumentär om/ Documentary about Göran Persson, the former prime ministerSvenska (English below):

Nu har i Sveriges Television den omskrivna dokumentären om förre statsministern Göran Persson börjat sändas.

I denna både rosade och kritiserade dokumentär av Eric Fichtelius visar Persson upp sidor hos sig själv som kanske inte kommit i dagen tidigare. Detta är i och för sig naturligt eftersom konceptet för denna dokumentär är utformat på sådant sätt. Persson skall i lugn och ro få säga sin mening utan att i nämnvärd utsträckning emotsägas.

Fr.a. talar han mycket öppenhjärtigt om vad han anser om olika ministrar och deras agerande. Även politiska motståndare som Carl Bildt kommenteras självfallet.
Vad gäller Carl Bildt raljerar han med att Bildt föreföll osäker efter att ha återkommit till den svenska politiken från engagemang utomlands inom ramen för EU:s arbete på Balkan bl.a.
Han talar om honom i en ganska nedlåtande ton med uttryck som att "jag tyckte synd om grabben".

Om förre vänsterledaren Gudrun Schyman gör han påståenden att hon i samband med ett utskottsmöte skulle ha uttalat sig ganska grovt om män och att de "inte kan knulla runt hur de vill....", som hon skulle ha uttryckt sig.

Dåvarande finansministern Erik Åsbrink anklagar han för att ha genomfört en statskupp då han, utan att förvarna Persson, valde att avgå som finiansminister. Åsbrink skulle också ha informerat Mona Sahlin om detta innan han meddelade Perssson.

Den senaste i raden att få kritik är dåvarande närings- senare kulturministern Leif Pagrotsky . Här menar Persson att Pagrotsky och ytterligare ett par ministrar i regeringen - Margaretha Winberg bl.a. - alltför öppet och onyanserat skulle ha torgfört sina åsikter om EMU där deras ståndpunkter då stod i motsatsställning till partiets officiella linje.

Perssons trovärdighet ifrågasätts och man frågar sig t.o.m. om han ljuger i stora stycken i denna dokumentär.

Om denna dokumentation av ett politiskt ledarskap renderar Persson pluspoäng eller om det bidrar till att cementera bilden av en makthungrig, maktfullkomlig politiker återstår att se.
Hittills har det endast givit bilden av sistnämnda där makten i sig tycks utgöra ett mål och inte ett medel för andra politiska mål.

Vad gäller Erik Fichtelius tvingades han ju lämna sin tjänst som journalist vid tv och radio 2002 i samband med att det uppdagades att han arbetade med denna dokumentär.
Hans opartiskhet ifrågasattes.
Då man ser resultatet känns det i många stycken som om Fichtelius fått sig villkoren dikterade för denna dokumentär och den som dikterat dem är Persson själv.

Carl Bildt diskuterar detta på en av sina nätsidor (carl@bildt.net) och menar där att man måste granska Fichtelius journalistiska gärning de senaste åren eftersom vad han rapporterat och hur han som journalist arbetat starkt måste ifrågasättas.
Detta mot bakgrund av att han inte kan sägas haft en oberoende, fri roll i förhållande åtminstone till landets förre statsminister.
Detta behöver självfallet inte betyda att han i sin vanliga gärning varit helt förhindrad att granska Persson kritiskt i dennes arbete. Fichtelius har ju t.o.m. haft 'insiderinformation' om Persson, något han dock säkerligen ej kunnat använda utan att deras avtal och förtroendefulla relation upphört.

Debatten kring Persson och Fichtelius kommer säkerligen fortsätta.


English:

Swedish Television started a couple of days ago the broadcasting of the much talked about documentary about former prime minister Göran Persson.

In this both praised and criticized documentary by Swedish journalist Eric Fichtelius, Persson displays aspects of himself earlier officially less known.
This is maybe a natural consequence of the fact that in this documentary - where Fichtelius follows Persson for ten years during his time as prime minister - he speaks more open-heartedly about people and events around him.

He comments on his ministers in the government and their acting during their time in office.
He also comment his political opponents, of course, and not least Carl Bildt, the present foreign minister and former prime minister.
Concerning Carl Bildt he banter him and claim that Bildt appeared insecure when he came back to Sweden after having spent some years abroad working for the European Union in the Balkans. "I feel sorry for the guy...." Persson says in a typically patronizing way.

Concerning the former leader of the left wing party, Gudrun Schyman, he states that she at one time during a discussion in one of the Parliamentary committees had made a statement about men saying that "they can't fuck around as they well may please...".

He accuses former Minister of Finance Erik Åsbrink for planning a 'coup d'état' when he left the government after having been run over by Persson in a financially very important issue.

Persson also criticizes former industrial- and cultural minister Leif Pagrotsky for being to open hearted concerning his opposition against introducing a common currency - EMU - in Sweden.
Persson's credibility is questioned and som debaters even accuse him for lying when talking about important questions and statements made by him or others.

When it came to public knowledge in 2002 that the journalist Fichtelius was working on this documentary he had to leave his work as a tv- and radio-journalist. This because one doubted if he could stay impartial in his ordinary work as a political journalist.
When one now have the opportunity to see the result it very much feels as if the agenda is dictated by Persson not Fichtelius who seldom pose any questions to follow up the answers from Persson.

If this documentation of a political leadership causes Persson good publicity or not is hard to say. So far it has only strengthened the picture of him as a dictatorial man eager for power, more as a goal not as a mean, in order to serve other personal goals. As most politicians one might say.

Carl Bildt is very critical against Fichtelius and he argues that an independent investigation concerning Fichtelius job the last few years as a journalist should be undertaken.
Fichtelius can hardly be said having had an independent relationship with Göran Persson.
This does not necessarily mean that he was prevented investigating and critically examining the work of Persson during his time in office but their contract and relation should probably have ended if he would have used any 'inside information' concerning his interviewee.

0 commentaires: