tisdag, mars 06, 2007

History of Punk

Svenska (English below):

I radions kulturnytt recenseras ett par böcker om punkens historia, bl.a. Phil Strongmans 'Pretty Vacant' som på svenska har underrubriken 'Punkens historia en gång för alla'.
Fredrik Wadström, journalist på kulturnytt, har läst denna och ytterligare ett antal böcker i genren, bl.a:

'Please kill me' (om den amerikanska punken), vilken kom i svensk översättning förra året;

Jon Savage bok 'England's dreaming' som utkom för femton år sedan samt den han själv uppenbarligen föredrar, nämligen

'Redemption Song', skriven av rockjournalisten Chris Salewicz.
Sistnämnda är en 650-sidig biografi om Joe Strummer, sångaren i The Clash, vilken avled 2002.

'Pretty Vacant' anser uppenbarligen Wadström vara en bok vilken är alltför illa underbyggd där Strongman enligt honom blandar högt och lågt utan att referera till källor eller vad han bygger sina uppgifter på.
Wadström pekar här på Savage's bok som han menar är långt mycket bättre.
Salewicz's bok om Strummer - 'Redemption Song' - däremot kombinerar "den journalistiska distansen med värmen hos en nära vän", som recensenten uttrycker det.
I denna bok kommer också många till tals vilka stod Strummer mer eller mindre nära:
Familjen, Clashmedlemmarna, regissören Jim Jarmusch, konstnären Damien Hirst m.fl.
Salewicz har intervjuat 300 personer i samband med sitt arbete med denna bok.

Har ej läst någon av dessa men de som är specialintresserade av punken och kanske Joe Strummer i synnerhet har här erhållit några boktips.

A small guide to the Punk Galaxy:


How To Be Punk on Howcast

English:

In the 'Cultural News' in Swedish radio there was a review - by the critic Fredrik Wadström - around some books about the history of punk music.

Wadström particularly talks about and favours the book 'Redemption Song' by Chris Salewicz, a biography about Joe Strummer, singer in 'The Clash'.

Fredrik Wadström on the other hand criticize Phil Strongman's book 'Pretty Vacant'.
In Swedish it got the subtitle 'The History of Punk ones and for all' (my translation). Wadström finds this book less substantial than Salewicz'.
Strongman gives an account for different ideas and trends without refering to the sources for his knowledge and opinions.

Wadström also mention 'Please Kill Me' a book about the American Punk scene, released last year in Sweden.

The critic also point out Jon Savage's book 'Englands dreaming', released some fifteen years ago, as a relevant book dealing with the punk scene in England during that period.

The book about Strummer - 'Redemption Song' - is the one he seems to prefer though.
He argues that Salewicz combines "the journalistic distance with the warmth of a relationship with a cloose friend" (my translation).
Salewicz also seems to have had the confidence from those who stood Strummer close:
The family, the members of The Clash, the director Jim Jarmusch, artist Damien Hirst and many more.
Salewicz has interviewed more than 300 persons in the making of this book.

I haven't read any of these books but for those of you who are interested in punk music, the history behind it and Joe Strummer in particular, maybe some of these books would be of interest for you?
Jim Jarmusch
Damien Hirst (below left)(Photo 'You'll never walk alone' copied from: www.menvafan.net)
(Picture 'Pretty Vacant' copied from: http://ecx.images-amazon.com/images/I/51-Ao9mY0fL._SL500_AA300_.jpg)
(Picture 'Please Kill Me' copied from: http://www.punkbookreview.com/wp-content/uploads/2009/01/51g3xzdq5al.jpg)
(Picture 'Englands Dreaming' copied from: http://www.amazon.co.uk/Englands-Dreaming-Jon-Savage/dp/0571227201)
(Picture 'Redemption Song' copied from: http://www.amazon.com/Redemption-Song-Ballad-Joe-Strummer/dp/057121178X)
(Photo Jim Jarmusch copied from: http://www.topnews.in/files/Jim-Jarmusch.jpg)
(Photo Damien Hirst copied from:http://2.bp.blogspot.com/-IZ0QOV9r6Ic/Tw-dhcR3UTI/AAAAAAAABVw/7PgNuUvYbiw/s1600/for+the+love+of+god+2008+damien+hirst.jpg)

0 commentaires: