tisdag, januari 02, 2007

3 glasses of Wine per day is good for your heart

Svenska (English below):

Enligt senaste forskning skyddar en måttlig konsumtion av alkohol, främst kanske rött vin, mot hjärt-kärlsjukdomar.
Det är inte något nytt eftersom man även tidigare från forskarhåll menat att ett måttligt intag av alkohol kan ha positiva effekter för förhindrandet av uppkomsten av hjärt-kärlsjukdomar.
Nu anses detta vetenskapligt helt belagt.

Man har också diskuterat sambandet mellan alkohol och högt blodtryck och att det rått osäkerhet om huruvida alkohol höjer blodtrycket eller ej.
Nu menar man i en stor studie i USA att en måttlig alkholkonsumtion minskar risken att dö i hjärt-kärlsjukdomar även för män med högt blodtryck.

En första studie kring detta kom redan 2004 i en av världens största s.k. epidemiologiska studier, Physician's Health Study där 88 000 amerikanska läkare följts med regelbundna undersökningar sedan 1982.
Dessa forskare identifierade 14 000 av dem som behandlats för högt blodtryck utan att ha fått hjärtinfarkt eller slaganfall och det visade sig att alla de deltagare som drack regelbundet löpte lägre risk att få följdsjukdomar av detta slag jämfört med dem som sällan eller aldrig drack.
För dem som drack måttligt varje dag var risken nästan halverad enligt denna studie.

Man ansåg från forskarhåll att även andra studier måste visa samma sak innan något säkert kunde sägas och nu kommer ytterligare ett svar pulicerad i den ansedda amerikanska tidskriften Annals of Internal Medicine.

Denna gång bygger slutsatsen på data från den andra stora epidemiolgiska studien kallad 'Health Professional Study' som startades 1986 och som omfattar 51 000 amerikanska manliga sjukvårdsanställda.
Även denna studie visade att måttlig alkoholkonsumtion - 3 glas vin per dag - minskade risken för både dödliga och icke-dödliga infarkter.
Detta även om man tog med andra kända riskfaktorer som kost, fysisk aktivitet och vikt.

English:

According to recent research a moderate partake of alcohol lowers the risk for heart disease.

This idea is not new but previously one have not been able to say that the research findings were fully substantiated.
There are now two extensive reports published, confirming this hypothesis. Physician's Health Study is the name of this study, where one have done a follow up on 88 000 American physicians being examined in regard to their health and consumtion of alcohol.

This study have been followed by another study, 'Health Professional Study' which started in 1986 and comprise 51 000 American male public health employees.

Both these studies show that a moderate consumtion of alchohol (three glasses of wine per day according to the study) reduces the risk for both lethal and non-lethal cardiac infarction/heart attacks. This even if one included other risk factors like nutrition, physiqual activity and weight.

This is a depressing result for those people who wants to stop all consumtion of alcohol.
On the other hand, Swedes and people from the so called 'snaps-belt/-zone', do seldom drink moderately! I think most people wanting to put an end to all consumtion of alcohol, are those living in these countries where one can't drink in a cultivated way.
It's not the alcohol per se being the problem but people's behaviour and this is'nt something one can change by prohibiting alcohol. It's a goal that must be reached through parental upbringing, a raise in the general education level, in order to reach 'refinement' when it comes to these beverages. I hardly think one will be able to succeed in the Scandinavian countries!


(Photo woman with t-shirt copied from: http://rlv.zcache.com/drink_red_wine_its_good_for_your_heart_tshirt-p235808856429226960uosp_400.jpg)

(Picture of the heart copied from: http://www.edu.falkoping.se/nina/images/biologi/kroppen/blodet/hjarta1.gif)

0 commentaires: