söndag, januari 14, 2007

Kappan/The Overcoat by Gogol

Svenska (English below):

Häromdagen läste jag 'Kappan' av Nikolaj Gogol
Jag har läst den förr men ville nu läsa om denna klassiker.

Den är kort varför jag kan rekommendera den för er som inte känner att ni har tid att ägna alltför lång tid åt läsande av skönlitteratur.
Förhoppningsvis väcks intresset även för romaner av större omfång om detta inte tillhör läsandets vana för er.

'Kappan' handlar, som de flesta vet, om den enkle mannen Akakij Akakijevich, en ämbetsman som hunsas av sina arbetskamrater och många andra.
Detta förvärras inte minst av hans enkla klädnad, en sliten rock.
Akakijevich - även denna man är kopist, som i fallet 'Bouvard et Pécuchet' - sparar pengar under en tid för att kunna förverkliga drömmen om en ny rock (kappa) och till slut ges han möjlighet beställa denna av en bekant skräddare.
Han är så besatt av att sköta sin enkla syssla att han inte märker att allt omkring honom faller isär och då inte minst hans rock.
Efter att ha givits tillfälle att sy upp en ny rock förändras både hans egen självbild och omgivningens syn på honom.
Han blir inbjuden till societeten och det sällskapsliv han tidigare inte ägnade sig åt blir honom nu givet.

Denna historia skulle kanske kunna ha slutat väl om - som Gogol själv uttryckte det - ”det inte varit för de allehanda olyckor som beströr livets väg”.

Läs 'Kappan'!


English:

The other day I read 'The Overcoat' by Nicolai Gogol. I have read it before and so have many of you.

It is the story about the simple clerk, Akakij Akakijevich, who is working as a copist - by the way the same job as 'Bouvard' and 'Pécuchet' in the novel by the same name written by Flaubert - and whom every person seem to be entitled to mock.
This is not improved by the fact that his overcoat is in a terrible shape. His clothing is on the whole very simple and worned out.
To some extent this is his own fault. In attending to his work he is so absorbed that he doesn't notice his own decay.
His dream is to be able to buy a new coat and he saves money to be able to realize this immediate goal in life.
In the end he is able to purchase a new coat from a tailor he knows and this dramatically changes his life.
Everyone now wants to meet him and he is invited to partys and society. This story could have ended in a positive way with Akakijevich regaining his dignity and respect but it doesn't.
There is of course a moral of the story but read and learn for yourself.

For those of you who feel that you don't have the time to read a book - or perhaps prioritize other things in life - start with this one. It's such a short story that you read in no time at all and it's well written.

(Photo Gogol taken from: http://www.parodos.it/im/foto%20biogafie/NikolaiGogol.jpg)
(Picture/photo 'The Overcoat' taken from: http://img1.fantasticfiction.co.uk/images/c0/c3339.jpg)

0 commentaires: