söndag, januari 21, 2007

Parias by Ola Hansson

Svenska (English below):

'Parias' skriven av Ola Hansson är en bok om kriminalitet och dess bakomliggande psykologiska faktorer. Orsaken till ett brott kunde inte utestlutande sökas i en dikotomi mellan 'goda' och 'onda' handlingar alternativt 'goda' eller 'onda' människor enligt Hansson.

Vem var Ola Hansson?
Han föddes 1860 och dog 1925 och ansågs av de flesta som en särling i dåtidens författar-Sverige.
Hans verkförteckning omfattar både prosa, lyrik, essäer och han ägnade sig också åt litteraturkritik.
Han tog sig alltså an flera olika genrer men de svenska litteraturkritikerna och författarna tycktes inte ha uppskattat hans litterära kvaliteter eller var det kanske hans åsikter som utgjorde stötestenen?

Debuten skedde 1884 med 'Dikter' i vilken det kan sägas att han samlat dåtidens 'anda' (om en sådan kan spåras); kärleken, medkänslan, de 'stora' känslorna och d:o tankarna vilken mången konst av skilda slag, försökte ge uttryck för.
'Dikter' verk fick relativt gott mottagande men hans nästa ouevre 'Notturno' rönte inte alls lika stor famgång eftersom han här, i motsats till sitt förstlingsverk, valde en helt annan väg inom litteraturen, åtminstone på den svenska litterära scenen.
I detta verk var han inspirerad av symbolismen och den dekadenta litteraturen. Förebilden var Charles Baudelaire.
Hansson möttes av total brist på försteåelse i sin samtid i vårt land.

'Parias' kom så ut 1890 och innan dess hade Hansson givit ut ett antal verk som till största delen möttes av kritik och oförståelse av den dåtida svenska litterära parnassen.
Ett tidigare verk - 'Sensitiva Amorosa' - hade inte ens funnit någon förläggare i Sverige.

I 'Parias' är det, ur ett freudianskt perspektiv, kriminaliteten och dess bakomliggande psykologiska orsaker som utforskas av Hansson.
Hansson söker finna eller åtminstone noggrannt undersöka gränslinjen mellan vad som anses vara 'normalitet' och 'vansinne' samt om man alltid så enkelt kan sägas kunna klargöra gränsen dessa båda poler emellan.

Författaren fick idéen till boken då han bevittnade en rättegång där en ung kvinna stod inför rätta för ett barnamord hon sades ha begått.
Hansson ansåg att kvinnan handlat omedvetet samt inte varit 'tillräknelig' då hon utfört denna handling, ett resonemang vars konsekvenser borde leda rätten till slutsatsen att hon inte kunde ställas till svars för sina handlingar.

Detta var vid tidpunkten säkert mycket radikala åsikter.
Dåtidens rättsskipning tog inte alltid hänsyn till andra bakomliggande faktorer än de rent uppenbara faktiska omständigheterna kring ett brott.
Sedan många decennier görs i rättsprocesser denna evaluation men i den tid Hansson levde var det knappast legio.

I denna bok kom en av novellerna att bli en skönlitterär version och tolkning av just denna specifika händelse men alla åtta berättelserna i "Paria" innefattar i sig själva olika aspekter på samma tema.

Engelska:

'Parias' is a book written by the Swedish author Ola Hansson born 1860 and dead in 1925.

This book deals with the queston about crime and the psychological factors behind crimes and why people commit them.
The causes of crime can not, according to Hansson, be found in just a dicotomy between 'good' and 'evil' deeds or 'good' or 'evil' people.
He wanted to unveil other factors behind the criminal act.
This was in his time something unusual.

Today the judicial system always or most often take in consideration factors like this but not in the days of Hansson.

Ola Hansson was regarded as an excentric person by his colleagues and litterature critics in those days.
He had great problems in getting the publishing houses to publish his works.
His debut came with the novel 'Dikter' ('Poems') and was relatively well received. Mainly perhaps because it expressed the spirit of the time with subjects as love, compassion, the 'great' emotions and ditto thoughts and this appealed to his contemporaries.
His next work was 'Notturno' but this novel was not received well as he in this piece of work was influenced by symbolism and decadence, something Sweden and it's authors and critics where not prepared for at the time.

'Parias' is inspired by a trial Hansson witnessed.
In this trial a young woman was accused of child murder but he regarded her innocent as she, according to him, had commited this crime in a unconscious state of mind, not responsible for her actons.
He is in this book inspired by Sigmund Freud and his thinking.
The author wanted to investigate the boundaries between 'normality' and 'madness' and prove that this border is very thin.

(Photo Ola Hansson taken from: http://2.bp.blogspot.com/_I0vfOwLqtfA/SIIbi0DaySI/AAAAAAAAAAc/0kZ1bIBvcsk/s320/Ola_hansson.png)

0 commentaires: