söndag, april 22, 2007

Hedda Gabler by Ibsen

Svenska:

Stockholms stadsteater ger återigen Henrik Ibsens pjäs 'Hedda Gabler' (berättelsen i korthet på Dramatens hemsida: Hedda Gabler) som Ibsen skrev 1890.

Ingmar Bergman har satt upp denna pjäs vid ett antal tillfällen och Margareta Garpe har gjort den för tv.

På Stadsteatern och även Dramaten har den också givits med jämna mellanrum. Ibsen är en populär dramatiker i Sverige och inte bara här för övrigt.

'Hedda Gabler' är en pjäs som handlar om generalsdottern som gifter sig med den relativt anemiske och tråkigt Jörgen Tessman och som till slut håller på att gå under av leda p.g.a. deras händelsefattiga liv. Man påminner sig Ibsens Nora i 'Ett dockhem' men också Gustave Flaubert's 'Madame Bovary' och hennes liv som även det var minst sagt händelsfattigt där spänningen infann sig i form av Léon, advokatbiträdet och jordägaren Rodolphe Boulanger.

Regisserar denna gång gör en norrman, nämligen Alexander Mörk Eidem.

Uppsättningen fick på tidningarnas kultursidor och i radions kulturnyheter god kritik: "De enklaste och de största frågorna - och smart, snygg, samtida teater!" avslutar kritikern Anneli Dufva i radion sin recension.

English:

Stockholm Municipal Theatre again put on Henrik Ibsen's play 'Hedda Gabler' (Wikipedia on 'Hedda Gabler'), a play he wrote in 1890.

Ingmar Bergman have directed this play on stage at a number of occasions and the Swedish director Margareta Garpe did it for tv. At Stockholm Municipal Theatre and the Royal Dramatic Theatre it has been played at regular intervals. Ibsen is popular in Sweden (an not only in Sweden).

'Hedda Gabler' is the story about the daughter to a general who marries the relatively anemic and boring Jörgen Tessman and in the end almost perish of boredom because of their uneventful life. One instinctively think of Ibsens Nora in 'A Doll's House' but also Gustave Flaubert's 'Madame Bovary' and her boring life where the excitement came in the shape of Léon and Rodolphe Boulanger.

Directing this time is a Norwegian, namely Alexander Mörk Eidem. The production got very good reviews in Swedish newspapers and radio (the cultural news): "The simplest and greatest questions - and smart, neat contemporary theatre!" the critic Anneli Dufva ends her review.


(Photo 'Hedda Gabler' copied from: http://minerva.bloggsida.se/files/20)

(Photo 2 from 'Hedda Galber' copied from: http://www.ibsen.net/image/114504/1/114504_1.jpg09/04/hedda-gabler.jpg)

0 commentaires: