onsdag, juni 20, 2007

Förtal från Christian Silfwersvärds sida/Defamation by Christian Silfwersvärd

Svenska (English below):

Idag är Aurore i vanlig ordning på Dfm Fiktion involverad - som det synes mig - i allt möjligt kring den film eller de filmer man producerar vid företaget. Hon arbetar mellan 09.00 och 17.30, allt medan jag ägnar några timmar åt arbete på Filmhuset.

Därefter beger jag mig till en jurist med vilken jag går igenom ett viktigt ärende rörande boendefrågan på Lidingö.

Efter mötet hos juristen går jag vidare till ett informationsmöte på företaget Bokningsservice i Sverige AB då jag där sökt ett tillfälligt arbete inom telemarketing.
Som alltid(?) utgår man från att den ansvarige vid ett företag på ett seriöst sätt skall redogöra för tjänsten ifråga.
Istället möts vi dock av en man i (kanske) 30-årsåldern, Christian Silwersvärd, som inleder med att provocera de arbetssökande i det att han talar om för oss att det är meningslöst att tro att vi skall kunna komma ifråga för denna tjänst!
Av de 10-12 personer som samlats till detta möte lär, enligt Silfwersvärd, endast 0,5klara sig vidare via testfrågorna för erhållande av tjänsten.
Detta känns nästan skrattretande men faktum är att Silfwersvärd tror på det han säger!
Trots att de utannonserade tjänsterna är förhållandevis okvalificerade till sin karaktär försöker han förmå de närvarande att tro att endast en liten 'elit' slutligen klarar av att på ett framgångsrikt sätt genomgå de 'svåra' prov de skall ställas inför.

Om allt detta sagts på ett mer seriöst, moget sätt där Silfwersvärd förklarat varför han anser att en tjänst som denna kan vara svår att som sökande till slut accepteras för, alternativt det sagts med humor och glimten i ögat hade allt varit i sin ordning.
Silfwersvärd raljerar dock, förolämpar de sökande, uppträder extremt obildat med en attityd som visste han mer än någon annan om allt som rör innehållet i en tjänst som denna; kundförfrågningar -relationer och -klagomål.
Samtidigt agerandes som om vi andra överhuvud ingenting visste.
Han ställer frågor till de sökande på ett sätt som visar att hans primära syfte är att ytterligare provocera oss för att få oss irriterade och arga och härigenom kunna peka på att detta utgör ett bevis för att den eller de sökande som så reagerar, inte är lämplig/a för tjänsten.

Efter en stund bestämmer jag mig för att gå då jag inte känner att jag har tid att lyssna på en person som ägnar sig åt pajaskonster på detta sätt och dessutom är helt i avsaknad av bildning, hyfs eller ens förmögen till ett någorlunda korrekt bemötande, utan tvärtom visar förakt för - inte minst - dem med utländsk bakgrund.
Då jag packar ihop mina saker utbrister Silfwersvärd: "Jaha, här är en idiot som inte kan sitta still...".
På detta svarar jag att; "det i detta rum endast finns en person som uppträder som en idiot..." nämligen Silfwersvärd själv.
Förklarar att jag inte är beredd att lyssna till en till synes inkompetent företrädare för ett företag som uppträder så obildat som Silfwersvärd eftersom jag hade förväntat mig en seriös och någorlunda kunnig individ samt att jag självfallet inte är intresserad av att under några som helst omständigheter arbeta vid detta företag.
I förbigående upplyser jag honom också om att de uttryck han använt om de olika sökanden i tilltal till dem är åtalbart.
Ödslar inte tid på ytterligare diskussioner med Silfwersvärd.
Då jag är på väg ut ser han min bok 'Geopolitik' av Alexandre Defay och kommenterar fnysande titeln på boken.
Jag replikerar att denna hans reaktion uppenbarligen kommer sig av att han är för obildad för att förstå vad denna bok handlar om och det medger han de facto: "Nej, det gör jag inte och vill inte heller förstå...", svarar han.
Må så vara.

Här ser vi ett exempel på en person med uppenbara identitetsproblem vilken känner sig tvungen att hävda sig för att på detta märkliga sätt legitimera sig själv som 'chef', sitt företags existens och dess förment viktiga funktion i samhället samt därigenom positionera sig inför andra.
I botten en mycket osäker person som säkert skulle vara i behov av psykologisk hjälp men å andra sidan inte dummare än att han förstår att han gör sig skyldig till grova förolämpningar, att betrakta som förtal.
Detta är också ett utmärkt exempel som visar på hur antiintellektuell företagsvärlden är.
Här ser man hur en förhållandevis ung man lyckas driva ett företag utan vare sig kvalificerad utbildning eller överhuvud någon form av bildning, en man som uppvisar ett uppenbart störd personlighet.

Detta kanske främst är att beklaga för dem som hett eftertraktade denna tjänst och som eventuellt kände sig nödsakade ha tålamod med Silfwersvärds oförskämda uppträdande.
Om jag så varit i skriande behov av en tjänst, hade jag aldrig accepterat ett beteende som detta och inte hade jag tackat ja till ett eventuellt erbjudande om arbete.

Kontaktade senare under eftermiddagen både Länsarbetsnämnden, AMS och Arbetsmarknadsdepartementet i syfte att för dessa myndigheter/institutioner omtala denna händelse. Detta då jag anser att en person som tar sig rätten att kränka andra människor ej bör erhålla hjälp via samhällets offentliga organ att driva och utveckla sitt företag.
Lämnar även in en polisanmälan mot Silfwersvärd och företaget med rubriceringen 'ärekränkning'.

Några dagar senare erhöll jag svar från både Länsarbetsnämnden och AMS vilka uttryckte sitt ogillande över det inträffade men däremot konstaterade att de inte hade den judiciella befogenheten att utesluta Silfwersvärd och dennes företag från deras hemsidor för såvitt han ej i sin annonsering bryter mot lagar, regler och bestämmelser som gäller för företagsannonsering.

Polisanmälan lämnas utan vidare åtgärd eftersom judiciellt "ord står mot ord", innebärandes att Silfwersvärd, i samband med att han kunnat yttra sig över denna polisanmälan, självfallet nekat till att ha gjort sig skyldig till 'ärekränkning'.
Visst kan man driva ärendet vidare men det räcker med att olika myndigheter och institutioner fått upp ögonen för detta företag och dess chef. Det utgör inte den bästa publicitet Silfwersvärd kan få, inte minst som reaktioner på detta bloginlägg samt annan information ger vid handen att detta hans beteende är legio.

English:

Aurore is working at Dfm Fiktion involved in everything around the film or the films the company produces. That is at least the impression I get. She works between nine AM and five thirty PM while I spend some hours at the Swedish Film Institute.

After that I continue to a meeting with a lawyer discussing some important questions concerning our housing in Lidingö.

When I have finished my meeting with the lawyer I continue to a information meeting at a telemarketing company called 'Bokningsservice i Sverige HB'. I had applied for a temporary work within telemarketing and got a call where I was summoned to a meeting at the head office of this company.
As always(?) one expects that the head of a company is a person who takes his 'mission' seriously, ready to explain in a serious and informative way the content of the work offered.
Instead we are met by a young man around 30 years old (I should guess) - Christian Silfwersvärd - who starts by provoking the applicants, telling them how almost impossible it is to get a job within this enterprise.
Only 0,5 persons out of the ten or twelve gathered at this meeting will succeed in being hired for this job.
This becomes rather amusing but the fact is that Silfwersvärd really believes in what he says!
Taking into consideration that the educational- and job qualifications required for this kind of work are on a fairly low level, he tries to make the applicants believe that it's only an exclusive number of people - the 'elite' - who will be able to pass the tests!

If all of this had been presented in a serious and mature fashion where Silfwersvärd had explained why he considered this job being 'special', it would have been understandable.
Alternatively if he had said this in a humorous way... but Silfwersvärd banter and insults the applicants and behaves in an extremely uncultivated and ill-mannered way.
His attitude reflects one of a person who thinks he knows more than anyone else in this world about custom relations and how to deal with complaints, at the same time insinuating that we, the applicants, don't know anything at all about a job of this kind.
He poses questions in a way that demonstrates that the only purpose is to provoke the applicants, making them irritated and angry and hence point out that the applicant/s is/are not suitable for this work.

After a while I decide to leave as I don't feel inclined spending time listening to a obviously incompetent person who acts in this clown-like manner, totally lacking culture, learning, manner, not even able to a somewhat correct behaviour but on the contrary displaying contempt for - not least - the applicants with foreign descent.
As I start to pack my things he exclaims: "Ah, there is another idiot who can't sit still!".
I answer him that; "the only person acting like an idiot in this place is you"(Silfwersvärd).
I don't waste my time discussing with him but when I leave he glances at my book 'Geopolitics' written by Alexandre Defay and comments 'snorting' the title of the book.
I answer his 'snorting' by saying that he probably doesn't know what this subject (geopolitics) is about and he, strangely enough admits this, adding: "...and I am not interested in knowing.".
May it be so.

We all realise - I think - that this is a person with great identity problems who obviously feels as if he has to legitimate his work as an executive for this enterprise and the existence of his enterprise by acting in this strange way (to say the least).
A profoundly uncertain person who surely would be in need of psychological help but on the other hand not more stupid than he understands that he is culpable of insults, to be regarded as defamation.

This must have been a great problem for those among the applicants who were in desperate need of this job and who thereby maybe felt that they had to have patience with Silfwersvärd and his behaviour.

This is also an excellent example of how anti intellecutal the business world is.
We here see an example of a relatively young man manage to run a company without any qualified education and even less culture, a man with an obviously very disturbed personality.

Afterwards I contacted the authorities in charge of making possible the add from this company, namely the employment service - both the central one in Stockholm and the all embracing authority for the whole country.
I also wrote to the Ministry of Employment in order to report this my experience as I don't think that a person who consider himself having the right to insult persons should receive help from public institutions in running his enterprise. I also reported this 'incident' to the police authorities, classified as 'defamation'.

A few days later I received answers from the employment service, both the one in Stockholm and the central one for Sweden as a whole.
From their side they express their sympathy with me and my complaint but at the same time stated that they do not have the legal right to stop a manager of a company from using their services unless he misdemean and violate the regulations dictating how the add should be designed (no prejudice, harassments or the like).

The police report was left without any further measures as "word stands against word".
Of course I could have brought this further but it's sufficient that different organizations, institutions and authorities have been alerted about this enterprise and its CEO.
This is bad publicity for him, not least as the response on this blog article and other information shows that his behaviour is legion.

(Foto Christian Silfwersvärd copied from: http://www.rts.org/rm2007/images/Sida_thecrew_Silfwer.jpg)

7 commentaires:

Anonym sa...

Gunnar! Du tog orden ur munnen på mig. Har träffat mycket olika människor i mitt liv men aldrig en som Silfwersvärd. Har varit med om precis samma sak som dig, man undrar hur det kommer sig att han kan fortsätta att kränka människor som han gör. Trycka ner, förnedra och sedan kunna sova på nätterna - och vad tycker han berättigar honom till det,han har ett callcenter?! Varför söker han ny personal? - han vill ju uppenbarligen inte ha någon där. Ganska ovanligt att komma på ett informationsmöte där alla "exitvägar" då man kan sluta är en av de första punkterna som tas upp. Höll ut ett par dagar längre än dig och såg hur han knäckte folk på vägen med sina "tester".

Gunnar Bjursell sa...

Hej anonym!
Det var starkt gjort att stå ut så länge. Jag fick nog - som du blev varse - efter några minuter. Som jag skrev i mitt inlägg, reagerade de myndigheter jag var i kontakt med (AMS, Länsarbetsnämnden, Arbetsmarknadsdepartementet samt polis) synnerligen negativt på Christians agerande. Dock har de inte judiciella möjligheter att avvisa denne från sina sidor på internet, så länge han inte officiellt bryter mot de annonseringsregler som råder, regler om etnisk diskriminering o.dyl. Tillskrev även NIX registret där hans företag är associerad medlem. Hans namn har nu figurerat i olika sammanhang där hans agerande trots allt noterats och givits negativa reaktioner kring.
Gunnar

Anonym sa...

Hej Gunnar!
Sökte på Silfverswärd på nätet efter att ha blivit kontaktad av densamme på min mobil, och jag blev lättad av att hitta det du skrivit om honom. Detta för att jag vägrade tro att jag är den enda som råkat ut för CS arroganta och nedlåtande beteende. Just nu funderar jag på att polisanmäla honom för trakasserier och också eventuellt olaga hot, detta på grund av att han fortsätter att kontakta mig i snitt en gång i kvartalet efter att ha sett mitt CV på AMS. Han inleder alltid med att fråga om jag aktivt söker jobb, vilket jag svarar nej på då jag är, och har varit mammaledig sedan början av året. Varpå CS försöker pressa mig till att "deaktivera" mitt CV på AMS så att han slipper hitta mig där varje gång han är inne och letar efter lämpliga kandidater till sina utlysta tjänster. Till saken hör att jag självklart är avaktiverad och dessutom har lagt in information om min mammaledighet i mitt CV som CS uppenbarligen inte har läst igenom särskilt noga. I vårt senaste samtal hotade han med att kontakta min handläggare på Arbetsförmedlingen för att få mig avaktiverad från AMS. Jag replikerade aldrig utan valde bara att trycka bort honom, för det går inte att föra ett samtal med någon som inte är vettig. Jag undrar om du fått någon respons från polisen angående din anmälan mot CS? /Maria

Gunnar Bjursell sa...

Hej Maria!
Uppenbarligen är det ett stort antal personer som haft det tvivelaktiga nöjet att träffa Christian Silfwersvärd och alla tycks vi ha gjort samma erfarenheter.
Vad gäller polis så frågade man mig om jag ville att min anmälan skulle gå till allmänt åtal, vilket jag svarade jakande på. Dock fick jag senare ett svar som indikerade att man lagt ned utredningen tills vidare. Detta förmodligen p.g.a. att det saknas bevis. Jag gör gällande en sak och om Silfwersvärd kontaktas har han förmodligen endast hänvisat till att han velat genomföra tester av de sökandes kvaliteter för tjänsten. Troligtvis har han självfallet nekat till att han han kallat människor för 'idioter'. Jag följde inte upp detta svar (från polisen) då, eftersom jag hade annat som upptog min tid och inte kände att jag för stunden kunde ägna mer tid åt Christian. Dock funderar jag nu på att kontakta en polis som lade ned utredningen. Personligen anser jag du skall polisanmäla Silfwersvärd. Detta inte minst för att en anmälan finns alltid registrerad och vilande under förhållandevis lång tid. Kommer det då in fler anmälningar om samma person med liknande innehåll, tvingas polisen öppna en utredning ånyo. Detta gör att man då också har mer att gå på. Det rör sig inte om ett enstaka klagomål utan om en serie händelser av samma art. Önskar som jag skrev att alla de som träffat Silfwersvärd och inför vilka han betett sig som han gjort, anmäler honom. På så sätt kan man kanske till slut få honom bort från arenan som företagare. Han företer uppenbara sociopatiska drag och en sådan person bör inte leda ett företag utan snarast få terapeutisk hjälp. Jag säger inte detta som någon form av ironi. Har arbetat ett antal år inom psykiatrin och det är inte ovanligt bland företagare, politiker eller andra som nått viss framgång att det finns just psyko- eller sociopatiska drag hos dessa. Nu tillhör inte Christian Silfwersvärd någon elit i näringslivssammanhang men uppenbart är att han - trots sin bristande sociala kompetens - lyckats starta och driva ett företag. Efter denna lilla utläggning är mitt råd: Polisanmäl honom! Hör gärna av dig igen om du vill. Gunnar (gunnarbjursell@hotmail.com)

Fred Anderson sa...

Tack för ett bra inlägg om denne galna människa.

Ser att du hittade min berättelse, som dock skedde en vän till mig och det är upp till honom vad han vill göra i ärendet. För andra intresserade så går det att läsa här:

http://fredzilla.blogspot.com/2007/07/bdokningsservice.html

Och varenda ord är sant.

Anonym sa...

Fick gåshud när jag läste din blogg.

Han har tydligen inte ändrats en bit.

Han kallade flera personer för idiot och dum i huvudet när jag var där på introduktionen. Jag var dock desperat så jag jobbade några pass och höll ut så länge jag kunde. Till slut orkade jag inte med det längre och sa upp mig själv.

Kan inte beskriva hur skönt det kändes.

Funderade också på att kontakta ams så att han inte längre kunde annonsera efter lättlurade ungdomar.

Du är ju lite äldre, och därför klarade du av att hantera honom. Bra gjort!

Anonym sa...

Hej!
Gud vad underbart med någon som bara skriver hur det är..
jobbade på hans callcenter en månad (!) hur stod jag ut, haha.. Han körde samma metod med oss. Tryckte ner varenda en. Försökte "få bort" folk som han inte ansåg lämpliga genom att klanka ner på deras svenska, klanka ner på deras bakgrund etc. Jag blev hans hackkyckling för han trodde att han kunde få bort mig lätt. Jag har det bra ställt och föräldrar med akademikeryrken vilket han självklart gick till attack mot. "kan inte mamsen betala åt dig eller?" och sånna saker. Gjorde narr av min bostadsort, allting!
Ingen som jobbade där gillade att göra det. Jag hade en stor klump i magen varje gång.. Alla var rädda för att bli offer för hans nästa utbrott.
Som tur var lyckades jag få en bra deal för lönen, fast lön 100kr/h som 17-åring var ju bra! MEN det fanns många som jobbade för 50 kr/h, med en liten provision som man endast fick ifall de bokade kunderna dök upp på sina möten (bortfall på 70% säkert).
Det var iallfall underbart att komma därifrån! Jag vågade inte berätta för nån om hur det EGENTLIGEN var, hur han stod o hängde över en bakom ryggen o ville se en misslyckas, nästan..