torsdag, april 12, 2007

Kurt Vonnegut dead


Svenska:

Kurt Vonnegut är död och de flesta av oss kanske mest känner honom som författaren till 'Slakthus 5' som utspelar sig under bombningen av Dresden under andra världskriget och till stora delar är självbiografisk. Denna roman har också filmats.
Förutom detta verk har han skrivit bl.a. 'Sirenerna på Titan'; 'Moder Natt'; 'Vaggan' och 'En man utan land' vilket utgorde hans sista verk.

Hans böcker utgör en relativt brokig blandning av science-fiction liknande litteratur och mer verklighetsnära skildringar vilka många gånger bottnar i självupplevda händelser (vilket kanske kan sägas om alla kostnärliga verk och därför utgör en truism).
Han gisslar samtidsfenomen som han finner osmakliga och har varit en av de starkaste kritikerna av USA och dess politik och samhälle.
Överhuvud är han en stor kritiker av den västerländska livsstilen och inte minst det han upplever som kristenhetens självrättfärdighet och historiskt sett grymma framfart i trons namn.

English:

Kurt Vonnegut is dead and most of us know him for his novel 'Slaughterhouse-Five' where the story is set in Dresden during World War II and this novel is also partly autobiographical. This novel has also been adapted on film.

Besides this novel he also has written 'The Sirens of Titan'; 'Mother Night'; 'Cat's-Cradle' and 'A Man Without a Country' (the last book he wrote before he died).
His books is an unorthodox mixture between science-fiction-like litterature and more 'real-life' accounts that to some extent are built upon his own very personal experiences (as could be said about all artistic expressions and therefore becomes a truism).

He mocked contemporary phenomena that he found repugnant and he has been one of the foremost critics of USA and the political and social development of his native country.
On the whole he was a great critic of the Western lifestyle and not least what he experienced as Christianity's self-righteous and cruel ravages through history and all in the name of faith.

0 commentaires: