fredag, april 13, 2007

The Sun (not the newspaper) is shining again on us in Stockholm

Svenska (English below):

Äntligen har solen kommit.
Jag vet att den visade sig för ett tag sedan men nu tycks det som om värmen har kommit för att stanna?
Detta är alltid osäkert i höga nord och det sägs enligt gammal tro att innan våren/sommaren anländer skall vi uppleva sju så kallade 'starvintrar'.
Med detta uttryck menas att efter några dagar av sol och värme kommer snö, hagel och kyla för att snart försvinna igen och därefter upprepas detta sju gånger innan våren/sommaren.
Hoppas detta inte är fallet i år.
Jag erinrar mig att min mor berättade att hon på 40-eller 50-talet upplevde en midsommarafton med snö.
Aurore och jag har haft vår första picnic redan och det var på Djurgården. Även idag - fredag 13/4 (Jason) - har vi med oss eget kaffe och lite tilltugg. Kanske 20 grader till helgen.
Var hälsad värme!

English:

At last the sun has arrived.
I know that we have had sunny weather to and fro for a while but this time it looks as if 'he' (the sun) has arrived for good.
This is of course always very uncertain in these northern parts of the world to which we unfortunately belong and according to an old proverb we have to live through 'Seven Starling winters' before the spring/summer finally arrives.
This means that after some days of sun the snow and cold returns but disappears quickly followed by sun and then snow again.... and so forth seven times! I hope this is not the case this year.
My mother told me that she in the 1940's or -50's experienced snow at Midsummer Day.
Aurore and I have already had our first outdoor pic nic/pique nique (indoor pic nic's are not so common) a week ago in 'Tiergarden' ('Djurgården') and we brought coffee and yum-yum also today, Friday the 13th of April (Jason). 20 degrees Celsius this weekend.


(Photo of the sun copied from: https://www.irphe.fr/~ansel/soleil_1.gif)

0 commentaires: