onsdag, februari 28, 2007

Sleet, Carl Bildt and Bertil Torekull

Svenska (English below):

Det slaskiga vädret fortsätter i Stockholm och skall så göra ett par dagar.
Är det nu mildare väder på ingång igen eller är det endast temporärt?

Den kände journalisten Bertil Torekull kritiserar utrikesminister Carl Bildt för att denne på sin blogg försvarar sig mot den kritik som riktats mot honom p.g.a. sitt engagemang i olika företag samt aktieinnehav i dessa.

Bertil Torekull

Det gäller bl.a. Lundin Oil, ett svenskt oljeföretag som i sitt arbete med att finna olja i Sudan, sägs ha använt sig av oetiska metoder och brutit mot av F.N. och Kofi Annan upprättade etiska regler.
Kofi Annan

Till detta kommer att Bildt också kritiseras för att ha engagerat sig i en lobbygrupp vilken arbetade för störtandet av Sadaam Hussein.

Torekull jämför Bildt med Hugo Chavez i Venezuela och menar att Bildt ohotat på sin blogg raljerar med och kritiserar medier för deras bevakning av honom.
Detta utan att medierna ges möjlighet kommentera detta då Bildt själv avgör vad och vem han vill ha kommentarer kring och av.

Torekull glömmer dock att när det gäller den 'tredje statsmakten' - medierna - har de i alla tider kunnat välja vilka personer de anser skall ha tillgång till åsiktsutrymmet.
För mig som medborgare är det exempelvis nästintill omöjligt ges möjlighet debattera dagsaktuella frågeställningar på exempelvis Dagens Nyheters debattsida.
Den är avsedd för redan etablerade debattörer.

Någon gång i slutet av 80- eller om det var början av 90-talet förde jag ett samtal med redaktören för debattsidan på Dagens Nyheter.
Jag tog just upp frågan kring varför endast de redan etalberade, välkända debattörerna figurerade på tidningens debattsida. Detta motiverades dels med att en känd debattör väcker störrre uppmärksamhet - vilket i och för sig kan vara korrekt - dels med att kända, offentliga personer i större utsträckning än 'amatörtyckarna' besatt kunskap och förmåga att uttrycka sig genomtänkt, initierat och nyanserat.
Det sistnämnda påståendet fann jag vara rent struntprat.

Efter att i ett par-tre decennier följt de olika debatterna på tidningarnas ledar- och debattsidor, kan jag konstatera att kvaliteten i det som skrivs, både stilistiskt och innehållsligt varierar kraftigt.
Det finns stora brister hos många debattörer i dessa båda avseenden.

I andra fall kan man på tidningarnas insändarsidor eller i radion avhöra samtal och diskussioner där 'vanliga', icke professionella medborgare/debattörer visar prov på stor kunskap och insikt i komplicerade frågeställningar.
Dessutom kan de många gånger förmedla den på ett synnerligen intressant och tankeväckande sätt.
Detta utan att vara etablerade samhällsdebattörer i ett större samhälleligt sammanhang.

Låt Bildt och andra ledande politiker och beslutsfattare fortsätta debattera i andra fora än radio, tidningar och tv.
Detta står inte i vägen för en seriös granskning av personernas ifråga politiska, yrkesmässiga roll.

Torekull har själv tillhört och tillhör fortfarande en maktelit inom mediavärlden där han under ett antal decennier innehaft ett flertal tunga positioner inom mediasfären.
I denna sin yrkesroll har han inte alltid varit åtkomlig för kritik från medborgarnas sida på de debattsidor eller i de radio- och tv-sammanhang där han medverkat.
Skillnaden mellan honom och Bildt är inte så stor som man i förstone kan förledas tro.

Torekull skulle kunna invända att han själv inte innehar en offentlig position av den dignitet som Bildt har eller har haft där sistnämnda skall företräda regeringens åsikter i olika frågor och detta är i och för sig korrekt.
Däremot menar jag att vi kanske kan se framför oss en förändring i synen på politikerns roll i samhällsdebatten där en större transparens skall vara målet.
Detta i motsats till vad Torekull gör gällande då han menar att det endast är genom de etablerade mer traditionella medierna som vi kan få en korrekt belysning av en politikers göranden och låtanden i olika sammanhang.

Personligen tror jag detta är en obsolet tankegång, vilken kanske till del präglar en äldre tids syn på det offentliga rummet och dess olika åsikts- och debattfora.

English:

The sleet continues. The snow is melting away to some degree but not fast enough if you ask me.
Is the mild weather on its way in or is it just temporary? If you have the answer, please let me know.
But only if the answer is that warm and sunny weather is approaching.

A famous journalist and publicist, Bertil Torekull, is critizising the Minister of Foreign Affairs, Carl Bildt, for him using his own blog to comment on and criticize media and their work.

Bildt has been heavily critizised for beeing a shareholder in different companies, for example the Swedish oil company Lundin Oil, a company said to have been using unethical methods in their effort to find oil in Sudan. The critic is partly due to the fact that the opposition and some journalists fear that Carl Bildt might be biased when it comes to decisions concerning issues related to these companies and that it would make him disqualified as a decision maker.

Bildt is now taking the opportunity to attack the media and is said to have mocked some journalists and their journalistic work.
Hugo Chavez

Torekull compares Bildt with Hugo Chavez in Venezuela and his way of dealing with the media where the latter more or less unthreatened uses different channels to write and say whatever he likes concerning the media and other people in society who opposes him.


I think the comparison is a bit dramatic and that is probably the intention from Torekull's side.

I hardly think that Chavez accepts the same review of his work as a politician like Bildt and others in the West have to subject themselves to.
Of course the investigation of the politicians and their work could improve in our country too but I still think it's easier to criticize our politicians without risking severe consequences like in Chavez' Venezuela?
Correct me if I am wrong.

Torekull is part of an older generation and I think he has not yet excepted the changing platforms for 'public speach'.

On the other hand Torekull has for decades been one of the most influential journalists in our country and as a citizen it has not been easy critizising him or the newspapers where he has worked when they have published articles on different subjects.

On the debate pages in the newspapers there has always been professional or established debaters who have been given the opportunity to put forward their views on different issues.

Many years ago I debated this issue with the editor of the debate pages in our biggest morning paper, Dagens Nyheter (Daily News).
I asked him why there were only established and well known politicians and official persons who got access to this page. He answered that they generally where more competent in putting forward their opinions on different issues and that they hade thought things over in a more thorough way than the 'ordinary' citizen.
I did not agree with him.

I have been reading these pages for many years (three decades) and I can't find that the standard of the contributions to the debates always can be said to reach higher levels than some of the debates among 'ordinary' people as seen in letters to the editor columns or during debates in radio or tv.

Let us create more opportunities for people, both official representatives and others, to express themselves. The ordinary press may have to accept being reduced from the throne as the 'third power of state'?

I think Torekull is a representative of an older generation and their view on press, freedom of speach and opinion and ideas concerning who is going to control these tools.
He suggests that it's only through the traditional papers and their journalists that we can get correct information concerning politicians and other officials in society.
I think he is wrong.(Foto Bertil Torekull kopierat från: http://www.expressen.se/polopoly_fs/1.1941368!slot50ArticleSmall/3447786819.jpg)

(Photo Kofi Annan copied from: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Kofi_Annan.jpg/200px-Kofi_Annan.jpg)
(Photo Hugo Chavez copied from: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Hugo_Chavez_photo_cut_27-06-2008.jpg/250px-Hugo_Chavez_photo_cut_27-06-2008.jpg)

0 commentaires: