måndag, februari 05, 2007

Mona Sahlin, the new leader of the Social Democratic Party

Svenska (English below):

Det ser nu mer och mer ut som om Mona Sahlin kommer tillträda posten som Socialdemokraternas partiledare vid nästa kongress.

Hon har nu konfronterat sina argaste motståndare och enligt tidningsuppgifter (Dagens Nyheter) skall man ha bilagt sina meningsskiljaktigheter.
Mona Sahlin menar själv att det fanns en del "missuppfattningar" omkring hennes person som man nu låtit reda ut.

Personligen skrev jag på denna blogg för ganska länge sedan att jag trodde att valet av partiledare var klart och att det skulle komma att bli Pär Nuder eller Thomas Östros.
Detta med anledning av det stöd dessa båda - i olika utsträckning - erhållit från Göran Perssons sida.
Oftast har det ju varit så att om Persson låtit sin stämma ljuda och deklarera sin åsikt har detta lett till att denna omfattats av partiet i sin helhet eller åtminstone verkställande utskottet och andra Persson närstående.

Fortfarande är ingenting klart eftersom det kan komma att hända mycket under den tid som återstår tills man skall välja ny ledare men i dagsläget förefaller det som om detta stockkonservativa parti äntligen skall lyckas välja en kvinnlig d:o.

Om valet av Sahlin är bra eller dåligt för partiet kan man kanske diskutera och det får väl den i dunkel höljda framtiden utvisa.
Skulle det visa sig vara ett dåligt drag för socialdemokratin kan man, så som jag ser det, alltid konstatera att allt som är negativt för socialdemokraterna är positivt.

De övriga kvinnliga kandidaterna har tackat nej och av dem kanske jag trots allt fann Margot Wallström vara den mest kompetenta.
Detta är självfallet alltid svårt att uttala sig om, inte minst med tanke på att vi ej sett henne agera på den svenska politiska scenen sedan lång tid tillbaka beroende på hennes arbete som EU-kommisionär i Bryssel.
Kanske hyser de som omhuldar henne alltför stora förhoppningar av orealistisk karaktär då det är svårt att i nuvarande situation bedöma hennes kompetens och kapacitet.

Strävan efter en kvinnlig ledare för partiet kan kanske inte sägas vara något självändamål men det är ju onekligen underligt att ett parti som innehaft makten i vårt land under mer än sjuttio år och som dessutom är det största partiet, inte i sina led kunnat finna en kompetent kvinnlig kandidat.
Detta kan i och för sig bero på att de kvinnor som är kompetenta inom partiet inte hyser karriärsdrömmar, eller väljer en anna karriär som Wallström alternativt är offer för patriarkala strukturer inom partiet.
Vem vet?


English:

It now seems as if Mona Sahlin is going to become the next party leader in the Social Democratic Worker's Party in Sweden.
She has many years ago been a candidate for this post but because of some smaller mishaps she lost that chance.

Now she has confronted her works critics in the southern parts of Sweden by visiting them and "sorting out some misunderstandings concerning my person" as she exrpressed it.

Personally I wrote on this blogg some months ago that I thought that one of Pär Nuder or Thomas Östros would become the new leader for the Social Democratic Party.
This because they where - more or less - favoured by Göran Persson the present leader and what Persson says is often 'the law' within the party.
Still there are a lot of things that could happen on Sahlins way to leadership and she has been in this situation before, in the 1990:s.
She failed that time because of some minor mishaps made by her.

The other female candidates - three more - have all from different reasons refused the offer to become the head of the party.
Of those being eligible maybe the European Commissioner Margot Wallström seems to be the most competent.
This is however hard to know as she has been working within the European Union for a couple of years and we have not seen her acting in Sweden during this time. What she achieves in Brussels is maybe harder to assess.

If Sahlin is elected it's hard to know wether it's good or bad for the party but as I always say: What is negative for the Social Democratic Party is always positive for the rest of us.

It is a bit strange though that a party like the Social Democratic Party in Sweden that have been in power for more than seventy years the last century, being the biggest party in the country (during that same period) never have succeeded in finding a competent female leader.
This is of course the case in many countries but in Sweden the Social Democrats have always claimed that they are so progressive when it comes to questions concerning equality between men and women.
Maybe it is like most of the politics of this partie: Only rethoric?

It could also be due to the fact that those women who are most competent are no career women, or chooses another career like Wallström or maybe the patriarchal structures within this party is so strong that it's difficult to brake down the wall?

(Photo Mona Sahlin taken from: http://www.politikerbloggen.se/wp-content/uploads/2007/09/mona-sahlin-stor.png)

0 commentaires: