söndag, augusti 05, 2007

Gunnar Bucht

Svenska:

Gunnar Bucht är en av våra stora svenska tonsättare vilken föddes i Stocksund 5 augusti 1927.
Han studerade musiklära (Fil.lic. 1953) och komposition för Karl-Birger Blomdahl vid Uppsala universitet mellan åren 1947 och 1951. Andra namn som figurerat som hans lärare är Carl Orff, Goffredo Petrassi och kanske den mest betydelsefulle av dem alla, Max Deutsch.

Bucht debuterade som pianist 1949 men kom senare att uteslutande koncentrera sig på komposition.
Han kom från 1963 att bl.a. undervisa i musiklära vid Stockholms universitet och var mellan åren 1975-1985 professor i komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Därefter har han innehaft en rad olika viktiga positioner inom svenskt musikliv.
För en verksförteckning se hans hemsida via länken vid hans namn ovan.

English:

Gunnar Bucht is one of our foremost composers during the 1900:s.

He was born the 5th of August 1927 in a suburban residential district called Stocksund.

Between 1947 and 1951 he studied musicology and composition for composer Karl-Birger Blomdahl at Uppsala university. He also had teachers like Carl Orff, Goffredo Petrassi and maybe the most important one for Bucht as a composer, namely Max Deutsch.

Bucht made his debut as a pianist in 1949 but later on concentrated exclusively on composition.
From 1963 he came to teach musicology at Stockholm university and between 1975 and 1985 he was professor in compostion at the Royal College of Music in Stockholm. After this he has held a number of important positions within the official music life in Sweden.
For a closer look at his life and work click at the link connected to his name above.

(Photo Gunnar Bucht copied from: http://www.gunnarbucht.com/index4.jpg)

0 commentaires: