måndag, juli 30, 2007

Michelangelo Antonioni dead

Svenska (English below):

Inte långt efter att nyheten om Ingmar Bergman's död nått oss, drabbas filmvärlden av ytterligare ett dödsfall, Michelangelo Antonioni.

Läs här vad Ingmar Bergman tyckte om Antonioni. Han var inte allt för imponerad av dennes filmskapande.

Själv anser jag inte att 'Blow up' - en av två filmer Bergman nämner som varandes stora filmer av Antonioni (den andra är 'La Notte') - hör till dennes bästa filmer. Den är långt mer 'mainstream' än de övriga oeuvres han har skapat.

ill skillnad från Bergman anser jag Antonioni vara en mycket intressant filmskapare.

tt dö precis i anslutning till Bergmans bortgång, var det Antonioni's hämnd för Bergmans omdömen om honom som regissör, månne?
English:

Not long after the news about Ingmar Bergman's death, the film world is struck by another loss, namely Michelangelo Antonioni.

Read here what Ingmar Bergman thought of Antonioni. He wasn't at all impressed by his film making.

ersonally I don't regard 'Blow up' - one of two films Bergman mentions as being great works by Antonioni (the other one is 'La Notte') - is part of his more interesting oeuvres. It is far more mainstream than the other films he made.

Contrary to Bergman I regard Antonioni being a highly interesting film maker.

To die so close to Bergmans decease, whas this maybe Antonionis revenge for Bergmans opinons on him as a director?

Gente del Po

Eros
(Photo Michelangelo Antonioni at the top of the page copied from: http://billmaya.files.wordpress.com/2007/08/01antonioni1.jpg)
(Photo Michelangelo Antonioni in the middle copied from: http://i81.photobucket.com/albums/j203/kinjitsu/Antonioni_02.jpg)

0 commentaires: