måndag, augusti 06, 2007

The Poodle

Svenska (English below):

Imorgon (enligt hans hemsida) fyller den norsk-svenske konstnären Kjartan Slettermark 75 år (enligt radion idag 5/8).

Denne provokatör - som han kommit att bli betraktad som - intervjuades i radio häromdagen och berättade där att efter att i Norge (Oslo) ha uppfört ett konstverk som behandlade Vietnamkriget fann han sig tvingad att 'emigrera' till Sverige.
Detta dels efter att någon försökt förstöra hans konstverk med en yxa dels att det senare kom att bli förstört genom 'stening'.
Det främsta skälet var dock att han själv kom att bli utsatt för så pass häftig kritik från olika representanter för det norska officiella samhällsetablissemanget och allmänheten, att han inte kände att han kunde verka i Norge mer.

I Sverige kom han bl.a. att ägna sig åt undervisning men blev vid en skola avskedad eftersom han inte kunde acceptera det utvärderingssystem som användes då det gällde att bedöma elevernas kunskapsnivåer och kvaliteter som konstnärer.

Efter ett antal utställningar och performances blev han av en psykiatriker diagnosticerad 'psykiskt sjuk' med borderline-karaktäristiska drag. Han fick Hibernal (starkt psykofarmaka) utskrivet men vägrade ta det. Läkarna ville t.o.m. lägga in honom på en psykiatrisk avdelning för vård.
Efter detta begärde han 'politisk asyl' på Moderna museet.

Hans första uppmärksammade 'Pudelföreställning' skedde på Liljevalchs vårutställning 1975.
Numera finns ju denna pudeldräkt att se i Moderna museets permanenta utställningar.

Ett händelsrikt liv med många strider och motgångar men även succéer i olika konstnärliga sammanhang. Se mer om honom via länken vid hans namn ovan som leder direkt till hemsidan.
English:

The Norwegian-Swedish artist Kjartan Slettermark tomorrow (according to his homepage) celebrates his 75th birthday (today according to Swedish radio).

This provocateur (as he has been regarded) was interviewed in Swedish radio the other day and he told the reporter that after the work about the Vietnam war, a work displayed in Oslo, Norway, he found himself forced to 'emigrate' to Sweden.
This partly because someone had tried to destroy it with an axe, partly because someone succeeded in destroying it by throwing stones at it. The prime reason though was that he became heavily criticized by the official Norway as well as by the general public and this made him unable to continue to work in his native country.

In Sweden he taught art but was dismissed because he refused using the evaluation system the school had initiated in order to assess the standard of attainment and the quality of the works of the students.

After a series of exhibitions and performances in Sweden he became diagnosed as 'mentally ill' with borderline charasteristics by a psychiatrist. He was prescribed Hibernal (a strong psychotropic drug) but refused to take it. The doctors even wanted to take him in to hospital for treatment.

After this he applied for 'political asylum' at the Museum of Modern Art in Stockholm (Moderna museet). He wanted to move in there.

His first 'Poodle performance' that attracted attention toke place at the Liljevalchs art gallery, Stockholm, in 1975. Nowadays one can see this poodle costume as a part of the permanent exhibition at Moderna museet in Stockholm.

He has lived an eventful life with many conflicts, setbacks but also great success in different artistic contexts.

See more about him through the link above connected to his name.


(Photo Kjartan Slettemark at the top copied from: http://gfx2.aftonbladet-cdn.se/image/11733966/480/normal/4b9b7afd24fc0/Kjartan+Slettemark)
(Photo 'The Poodle' copied from: http://www.fineart.no/edoc/campaign_img/IMAGE_83-4.JPG)
(Photo Kjartan Slettemark at the bottom of the page copied from: http://static.vg.no/uploaded/image/bilderigg/2008/12/13/1229199828315_546.jpg)

0 commentaires: