fredag, oktober 05, 2007

Otto G.Carlsund and Olle Baertling

Svenska (English below):

I Stockholm kan man just nu se två stora utställningar omkring två svenska modernistiska målare:

Otto G. Carlsund Liljevalchs konsthall där man (bl.a.) målat upp hans stora väggmålning 'Rapid' (ovan) som gjordes till Stockholmsutställningen 1930. Det är en geometrisk soluppgång pekandes mot framtiden under konkretismens banér.

På Moderna museet öppnar höstens stora utställning nämligen, 'Olle Baertling - en modern klassiker'. Baertling född 1911 var autodidakt och skapade vinklade fält - ofta i triangulär form - i olika färger. 
Detta kom att bli sinnebilden för den moderna konstens abstraktion från det föreställande.
Olle Baertling
Irgur, 1958
oil on canvas, 195 x 97cm

Baertling var mycket produktiv men utställningskommissarien John Peter Nilsson har enligt uppgift varit mycket sparsmakad.

English:

In Stockholm one are able to visit two exhibitions displaying two great Swedish modernist painters:

Otto G. Carlsund at Liljevalchs art museum where they've (among other artworks exhibited) hanged his big wall painting 'Rapid', a painting he made in connection to the Stockholm exhibition in 1930. It's a geometrical sunrise pointing towards the future under the banners of concretism.

Sculpture YAYAO 1971 h 525 cm Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou, Paris

At Moderna museet (The Museum of Modern Art) the big autumn exhibition opens 6th of Octobre: 'Olle Baertling - a Modern Classic'. Baertling was born in 1911 and he was totally autodidact, creating angles and fields in different colours - often triangular in form.

This came to be the pure idealistic symbol for the modern art and its abstraction from the depicting art.

Baertling was very productive but the curator John Peter Nilsson has according to the information I've got, been very restrictive in his choice of works by Baertling.
Delaumbre bleu(Photo 'Rapid' Otto G. Carlsund copied from: http://www.nt.se/inc/imagehandler.ashx?id=2278485&height=312&quality=75)
(Photos Olle Baertling, Irgur and YAYAO copied from: http://www.baertling.com/first.htm)
(Photo Delaumbre bleu copied from: https://www.pinterest.ca/pin/565131453214508288)

0 commentaires: