måndag, juli 30, 2007

Ingmar Bergman dead


Svenska (English below):

Fick för en stund sedan (12.00), av Aurore, information om att Ingmar Bergman är död.

Det är väl överflödigt att presentera Ingmar Bergman mer än att säga att en av 1900-talets mest framstående svenska regissörer tillika kanske en av 1900-talets internationellt främsta regissörer gått ur tiden.

Han var inte den första regissören som försökte och lyckades få film att bli betraktad som en konstform likvärdig litteratur, musik och andra kontnärliga uttryck, som tidigare ansetts ha ett 'högre' konstnärligt värde. Däremot kanske han var den regissör i Sverige som lyckades befästa denna filmens ställning.
Detta inte minst genom att han var en sann intellektuell som i sina filmer gav uttryck för djupa intellektuella, andliga tankar, parat med etiska frågeställningar. Allt detta i kombination med ett personligt, estetiskt uttryck av hög kvalitet.

Nu kanske man i Sverige äntligen uppmärksammar Bergman efter förtjänst så som man gjorde med Vilgot Sjöman efter dennes död.

Det är dock, minst sagt, beklagligt att viktiga kulturpersonligheter skall behöva gå ur tiden innan man inser deras storhet i detta land! Först då tycks det som om man på allvar börjar värdera deras insats för svensk kultur.

Postuma erkännanden har dessa inte någon större glädje av...

English:

A couple of minutes ago I received the information that Ingmar Bergman is dead (Aurore told me).

It's superfluous to introduce Ingmar Bergman more than to say that one of the most prominent Swedish directors of this century has passed away. One could even say one of the most prominent directors of this century even from an international point of view.

He was not the first Swedish director who tried and succeed in making film being regarded as an artform equal to litterature, music and other artistic expressions but maybe the one who succeeded in securing this position for the film in Sweden. This not least because he was a true intellectual who in his films formulated deep intellectual thoughts combined with ethical qeustions and a personal aesthetical expression of high quality.

Maybe one now will pay more attention in Sweden to Ingmar Bergman as one did after the death of Vilgot Sjöman for example. A pity though that important persons within the cultural sphere have to depart this life before one recognize their greatness in this country!

Kris/Crisis/Crise

Saraband(Photo of Ingmar Bergman at the top of the page copied from: http://www.agoravox.fr/local/cache-vignettes/L600xH400/18393377jpg-806a-4b6be.jpg)
(The series of photos copied from: https://www.ingmarbergman.se/en/about-bergman)
(Ingmar Bergman as a child copied from: https://www.pinterest.fr/pin/244742560973502192/)
(Ingmar Bergman as an elderly man copied from: http://zefyrlife.com/art-design-film/waiting-bergman)

0 commentaires: