söndag, oktober 08, 2006

Fria entréer till museerna

(Denna bild visar ett museum i Tyskland som lockade med gratis entré
om man var beredd att där inträda naken)


Den nya regering som nu skall tillträda, har under valkampanjen 'hotat' med att återinföra entréavgifter till museerna i Stockholm.
Detta anser jag i många stycken vara fullständigt kontraproduktivt om nu en av många mer eller mindre uttalade ambitioner med den nya politik de borgerliga ämnar föra, är att tillse att tillgänligheten till olika kulturella uttrycksformer ökar samt att bildningsnivån höjs.

Man kan argumentera att ett museibesök inte kostar mer än ett biobesök och långt mycket mindre än en konsertbiljett eller biljett till teater eller opera.
Detta argument anser jag dock inte helt och hållet tar hänsyn till vissa grundläggande skillnader mellan de olika kulturella aktiviteter vi här talar om.
Efter ett biobesök har man fått valuta för pengarna i så måtto att man kunnat ta del av ett helt konstverk, filmen in toto. Likadant förhåller det sig med en teater-, operaföreställning eller konsert.
Med ett museum förhåller det sig annorlunda, till viss del.
Det krävs ett antal besök för att se hela utställningsmängden vid många museer, en truism värd att nämna.

Som exempel kan nämnas att jag begagnade mig av tre dagar och inalles femton timmar för att grundligt se, läsa om och med audioguide ta del av Nationalmuseums samlingar - det som är exponerat.

Med en entréavgift om åttio kronor skulle detta ha kostat mig 240:-.
Skall jag lika grundligt försöka ta del av andra museiinstitutioners samlingar, blir det en relativt stor kostnad.

Nationalmuseum, Stockholm

Förvisso kan man här anlägga ett motargument, nämligen att jag genom att se hela Nationalmuseums - eller annat museums - samlingar, de facto tar del inte av ett utan av hundratals konstverk och konstnärliga uttryck och att därför summan inte kan anses vara överdrivet stor.
Detta kan jag hålla med om till viss del, precis som man kan säga att även om jag ser en film, lyssnar till en konsert, ser ett teaterstycke krävs flera besökstillfällen för att till fullo förstå och på djupet uppskatta ett sådant verk.

I princip kan man införa en entréavgift till museerna men då skall den vara så utformad att den blir ett attraktivt och ekonomiskt överkomligt alternativ för besökarna.
Hur en utformning av dessa tariffer skall se ut kan självfallet ges olika svar.

Vill man som politiker och beslutsfattare försöka höja bildningsnivån i landet - och det är synnerligen nödvändigt - måste man öka tillgängligheten till sådana institutioner som kan ge en djupare insikt i och förståelse av vår historia, samtid och framtid.
Museerna är i detta avseende utmärkta 'bildningsorgan'.

Detta sagt med tanke på den litteraturkanondebatt som initierades genom en av folkpartiets representanter och som under hela sommaren/hösten 2006 utgjort ett återkommande diskussionsunderlag i tidningar, tv och radio.

Kanske är det dock så att man som politiker och beslutsfattare fruktar bildade, initierade, 'medvetandegjorda' medborgare, vilka med kunskapen som vapen lättare kan penetrera och genomskåda den politiska retorikens dunkla syften?
Våra beslutsfattare tillhör ju tyvärr inte en 'upplyst elit' varför det inte krävs särdeles stora insatser för att kompromettera dessas brist på kunskap och eventuellt bristande kompetens.

Låt museerna behålla systemet med fri entré och finansiera detta exempelvis genom att minska bidragen till viss idrott som idag slukar stora anslag och som till stora delar symboliserar fusk, huliganmentalitet, våld och pöbelvälde!

I annat fall, se till att ta ut en avgift som kan anses rimlig, ett begrepp som självfallet inte är helt lätt men ej heller helt omöjligt att definiera.

Ett årskort skulle dock många kunna ha råd med.
Detta inte minst om det - som i fallet med Moderna museets årskort - även ger fri tillgång till en rad andra museer och kulturinstitutioner.
Här handlar det självfallet om prioriteringar för den enskilde individen, att välja mellan materiella eller icke-materiella ting.

Moderna museet, Stockholm
(Museerna jag nämner ovan ligger i Stockholm och jag har ett Stockholmsperspektiv men det kan säkert appliceras på museer och kulturinstitutioner i andra delar av landet).

Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm
Nordiska museet, Stockholm

(Photo 'naked museum visitors' taken from: http://gfx2.aftonbladet-cdn.se/multimedia/dynamic/00575/23s28-museum-901_jp_575635l.jpg)
(Foto av Sveriges Museer-loggan kopierad från:
http://www.sverigesmuseer.se/images/RSM_logo.jpg)
(Foto Moderna museet kopierad från: http://www.stromma.se/imageengine/cache/u.1325256108.s0.k600.jpg)
(Foto Nationalmuseum kopierad från: http://byggnadsvard.files.wordpress.com/2008/04/800px nationalmuseum_stockholm_20050902_0011.jpg)
(Foto Naturhistoriska Riksmuseet kopierad från: http://www.vaksalaskolan.uppsala.se/arkiv/bilder/dino07.jpg)
(Foto Nordiska museet kopierad från: http://www.photoglobe.info/blhl_stockholm/imgs/stockholm_20050725_019.jpg)

0 commentaires: