lördag, juni 22, 2013

Community Manager/Animatrice de communauté Aurore Berger Bjursell


Français (Svenska längre ned)
Vous cherchiez une animatrice de communauté ou une rédactrice web
pour valoriser les activités de votre entreprise sur Internet?
Vous avez de la chance:
c'est précisément ce qu'on fait chez stilkr...


Si vous avez déjà amélioré vos ventes grâce à votre présence sur Internet, stilkr n'est pas pour vous! Si par contre...
    Comme plus de 70% des sites Internet, le site de votre entreprise n'a pas été mis à jour depuis plus d'un an
     Vous manquez de temps pour mettre à jour votre site ou blog professionnel
     Les abandons de paniers sur votre e-commerce se multiplient parce que vos fiches produits ne sont pas assez spécifiques   
     Vous n'arrivez plus à liquider vos stocks parce que vos promotions ne parviennent pas à atteindre les internautes   
     Vous pensiez ne pas avoir les moyens de vous offrir des services de rédaction web et de community management

alors stilkr peut vous aider à:

1. Améliorer la visibilité de votre entreprise sur le web
    
2. Valoriser l'image de votre marque sur les réseaux sociaux
    
3. Transformer vos visiteurs en prospects et en clients 

...Välkommen till stilkr.com!


Söker ni en webbredaktör eller en community manager för att öka värdet av ert företags aktiviteter på internet?
Det är precis detta ni kan få hjälp med via företaget stilkr och detta till synnerligen konkurrenskraftiga priser.

Anser ni er redan ha ökat er försäljning i tillräckligt stor utsträckning via er närvaro på internet, är stilkr ingenting för er.

Om det däremot förhåller sig så att:
  • Ert företags hemsida inte har uppdaterats på över ett år (som är fallet med 70% av alla internetsidor);
  • Era offerter har minskat till följd av att ni inte längre är synliga på sökmotorernas tre första sidor;
  • Er produktbeställningskorg via er e-handelssida överges av potentiella kunder, då er produktinformation inte är tillräckligt specifik;
  • Ni inte lyckas likvidera ert lager till följd av att era specialerbjudanden inte lyckas nå era internetkunder;
  • Ni saknar tid att uppdatera er site eller er professionella blogg;
  • Ni tror er sakna ekonomiska medel att unna er de tjänster en webbredaktör eller community manager kan erbjuda er, då är stilkr något för er.
stilkr kan erbjuda er att:
  • Förbättra ert företags synlighet på webben
  • Odla er profil (image) via de olika sociala nätverken
  • Omvandla era internetbesökare till kunder.
Har ni dessutom ett nätverk som omfattar kunder i fransktalande länder, utför stilkr även översättningar mellan franska-svenska och vice versa. Självfallet erbjuder vi er också översättningar till engelska om så önskas.

0 commentaires: