onsdag, juni 16, 2010

Kärnkraftssäkerheten utreds

Som ett tillägg till det jag skrev i mitt förra blogginlägg publicerar jag denna artikel ur Dagens Nyheters nätupplaga 16 juni 2010:

Kärnkraftens fysiska säkerhet utreds igen

Samtidigt som 29 personer fortfarande sitter anhållna för olaga intrång mot kärnkraftsverket i Forsmark, har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) fått i uppdrag att leda en utredning kring det fysiska skyddet på Sveriges kärnkraftverk.

Sedan flera myndigheter och delar av samhället krävt att den fysiska säkerheten ska utredas ytterligare så ska nu Strålsäkerhetsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Svenska kraftnät samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap gemensamt utreda detta.

Tillsammans ska de fyra myndigheterna utreda kärnkraftsbolagens respektive samhällets skyldigheter i fråga om det fysiska skyddet.

Uppdraget att göra studien kommer från miljödepartementet.

Stig Isaksson, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten och särskilt ansvarig i fråga om inspektionen av de olika skydd som ett kärnkraftverk kräver, välkomnar en sådan utredning.

Han påpekar att både kommuner i närheten såväl som kärnkraftsindustrin haft frågetecken kring nuvarande lagstiftning.

– Det har bland annat handlat om hur man kan förvänta sig att polisen ska kunna agera, det behöver utredas och förtydligas, säger Stig Isaksson till DN.se.

En av de lokala säkerhetsnämnderna som tidigt ifrågasatt den fysiska säkerheten vid bland annat Forsmark är Anna-Lena Söderblom (M), ordförande i den lokala säkerhetsnämnden i Östhammars kommun. Till Uppsala nya tidning säger hon att hon är glad över att studien nu genomförs men beklagar att det dröjt.

– De högsta beslutande organen i vårt land har inte tidigare insett betydelsen av att ta frågan på allvar.

Ännu på onsdagen satt 29 personer anhållna i Uppsala efter måndagens protestaktion mot kärnkraftverket i Forsmark.

Misstankarna gäller grovt olaga intrång och brott mot skyddslagen. Sammanlagt misstänks dock fler än 50 personer, knutna till Greenpeace, för brott, berättar Uppsalapolisens presstalesman Christer Nordström för DN.se.

– Tingsrätten är bokad för torsdag och fredag, så ambitionen är att förhandlingar ska inledas då, men varje individ måste bedömas för sig, säger Christer Nordström.

Anders Forsström

anders.forsstrom@dn.se

0 commentaires: