fredag, september 21, 2007

The value of the Dollar $$$$$

Svenska (English below):

Efter Amerikanska Centralbanken's (Federal Reserve) sänkning av styrräntan är nu dollarn billigare än på tio år i relation till den svenska kronan. I relation till euron har dollarn aldrig varit så billig som nu.

Marknaden förvånades lite över den kraftiga sänkningen men det kanske kan vara på sin plats med tanke på alla de problem den amerikanska ekonomin kan komma att stå inför om bostadslånemarknaden skulle kollapsa.
Detta scenario tror inte ekonomer på men det finns självfallet en risk. Detta skulle då även få konsekvenser för länder i Europa och annorstädes. Detta eftersom dollarn fortfarande är så pass överlägset viktig för världshandeln, även om detta till del börjar förändras.

Ett dilemma är att (national-)ekonomi inte är någon exakt vetenskap och att den s.k. 'marknaden' mer tycks reagera impulsivt och känslomässigt istället för rationellt. Detta är kanske främsta orsaken till problemen på finansmarknaden.

För svenska exportföretag är relationen mellan dollarn och kronan inte särskilt lyckosam då det gör våra exportvaror dyrare. Dock är detta inget nytt.
Så har de monetära relationerna alltid fluktuerat och om inte något dramatiskt händer kommer nog den amerikanska dollarn att hämta sig igen och vara den största och viktigaste valutan i ytterligare ett antal år. Vågar man säga decennier? Kanske ej.

English:

After the decision from The Federal Reserve in the USA to lower the interest rate, the dollar is in relation to the Swedish crone (krona) now cheaper than it has been for more than ten years.
In relation to the Euro the Dollar have never been as cheap as it is now.

The Market was somewhat surprised over the substantial reduction but maybe this was necessary considering the problems the American economy could be facing if the housing loan market would collapse. This scenario is something most economists does not believe in (as far as I have been able to see) but there is of course a risk that this could happen.
This would also lead to consequences for countries in Europe and elsewhere.
This because the Dollar still is so supercilious important for World trade, even if this to some degree is beginning to change.

A great problem is that economics is not an exact science and the so called 'Market' always seem to react in an impulsive and emotional way, not rationally. This is maybe the foremost reason to the problems on the financial markets.

For Swedish export companies the relation between the Swedish Krona and the Dollar is not particularly fortunate as our merchandise becomes more expensive of course. This is however not something new in World economy. The monetary relations has always been 'victims' of fluctuation and if nothing very dramatic happens, the dollar will again regain power and remain the largest and most important currency in the world for some years to come. Do one dare to say decades? Maybe not.


(Photo Federal Reserve copied from: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Federal_Reserve.jpg)

0 commentaires: