torsdag, december 14, 2006

Barnbidrag ett obsolet system!

Bidragssystemen ses över och i samband med detta bör man, enligt mitt förmenande, fråga sig av vilken anledning barnbidrag överhuvud utbetalas samt varför så sällan ens behovsprövade bidrag diskuteras?
Dessa frågor är ur ett realpolitiskt perspektiv relativt enkla att svara på.

Vid de tillfällen då våra folkvalda diskuterat behovsprövade barnbidrag har man av hänsyn till en stor väljargrupp valt att ej driva frågan vidare. Politikerna vill ju inte göra sig impopulära bland en så stor väljarskara.
Utöver detta skäl kommer att en stor del av de folkvalda själva är föräldrar eller mor-och farföräldrar vilket motverkar eventuella förändringar då man först och främst ser till egenintresset.

I tider då bidragssystemen ses över och förändras till innehåll och omfattning - vilket även gjordes under den socialdemokratiska ministären - bör självfallet även detta bidrag av samhällsekonomiska skäl förändras.
Detta eftersom det ju ofta är samhällsekonomiska skäl som anförs för förändringar i bidrags- och transfereringssystemen.

Om man väljer att bli förälder är det ett beslut man tar efter, förhoppningsvis, moget övervägande.
Blivande föräldrar bör noggrannt ha tänkt över vad det innebär att vara förälder tagande i beaktande även de mindre attraktiva sidorna av föräldraskapet.
Till dessa kanske "mindre attraktiva sidor" hör bl.a. de ekonomiska förutsättningarna.
Ser ekonomin sådan ut att man har råd att åta sig ytterligare kostnader i form av ett eller flera barn?
Om ej, bör man självfallet vänta med föräldraskap tills de ekonomiska konsekvenserna kan överblickas och man anser sig beredd att ta på sig det fulla ekonomiska ansvaret för en familj.

Varför skall jag som enskild skattebetalare vara med och dela ansvaret för en 'leksak' i form av barn? Nu fårgar sig kanske någon om man verkligen kan jämföra ett barn med en leksak?
Ja, om vi ser till skälen för ett föräldraskap.

Det är ju trots allt så att man vill ha barn av uppenbart egoistiska skäl.
Man vill på ena eller andra sättet 'spegla sig' i sina barn alternativt 'föra sina gener vidare', som många uttrycker det.
Ett tredje skäl är status; att visa släkt, vänner och grannar att man är 'kapabel' få barn, barn till vilka man sätter sina framtida förhoppningar. Det man själv inte lyckats uppnå vill man försöka projicera över på barnen och ge dem förutsättningar att nå det eller de mål man själv aldrig lyckades realisera.

De flesta blivande föräldrar tror sig också älska barn över allt annat i världen, något som många gånger visar sig vara en illusion.
Då vardagens problem tränger på, försvinner snart det rosaskimrande preparentala drömmarna bort i ett grått töcken.
Ytterligare en orsak till att man väljer att bli förälder är självfallet de rent ekonomiska.

Avslutningsvis ser jag inga som helst godtagbara skäl till att föräldrar skall erhålla bidrag för att de väljer att bli föräldrar.

Jag kan däremot tänka mig ett system där bidrag betalas ut till en förälder eller föräldrar som p.g.a. extraordinära omkostnader till följd av sjukdom eller andra försvårande omständigheter ej klarar de dagliga omkostnaderna för mat, kläder och andra nödvändiga utgifter.

Bort med barnbidragen!

Ser sig våra folkvalda inte mogna ta ett sådant beslut, bör bidragen åtminstone vara behovsprövade.
Det är inte rimligt med generella bidragssystem som exempelvis medför att människor med höga inkomster och/eller förmögenheter dessutom av oss andra skall erhålla subventioner för de barn de helt frivilligt valt att skaffa.

(Picture copied from: http://tecknare.se/attila/wordpress/wp-content/uploads/2008/03/barnbidrag-behov.gif)

0 commentaires: