onsdag, oktober 18, 2006

Tobias Billströms tv-licens och Anders Borgs 'barnflickor'

Inte heller Tobias Billström (bilden) har betalt tv-licens.
Även han skall 'göra rätt för sig' genom att betala in densamma.

Anders Borg, finansministern, har uppdagats anställt barnflickor/barnvakt som han betalat svart och där inte heller alla papper vad avser arbetstillstånd etc. varit i sin ordning.

Återigen är det graverande då en företrädare för ett parti som sagt sig vilja komma åt problemen med fusk och härmed höja samhällsmoralen, inte själva tycks anse att vissa typer av 'fusk' eller som i detta fall 'svartarbete', är relevanta i samband med bedömningen av liknande frågor.
Detta måste vara den slutsats man kan dra om man ser att dessa personer å ena sidan säger sig vilja stävja fusk med sjukförsäkringar, svartarbete och andra former av ansvarsbrister hos medborgarna men samtidigt tar sig rätten att gå utanför gällande lagar och regler i sitt eget privaliv?

Man skulle kunna anföra att omfattningen rent samhällsekonomiskt av fusk med tv-avgifter och anlitandet av svart städhjälp eller barnpassning inte alls står i paritet med omfattningen av fusk med sjukförsäkrings- eller andra transfereringssystem. Detta resonemang är dock inte relevant på det rent moraliska området.
Bättre är då att säga att man har förståelse för att vissa människor fuskar eller försöker undkomma skatter, avgifter etc. för att få privatekonomin att gå ihop. Då har man åtminstone klargjort att man inte ser så allvarligt på detta problem i varje enskilt fall.

I det här fallet tror jag inte att Anders Borg och hans hustru var tvungna att anlita svart barnhjälp för att få ekonomin att gå ihop. Om så är fallet är han eller hans hustru eller båda två, dåliga privatekonomer.

Fredrik Reinfeldt har självfallet här ett ansvar för att han och de andra partiledarna inte kontrollerat alla 'lik i garderoberna'.
De vet ju att de kommer utsättas för minutiös granskning från mediernas sida.
Här har Reinfeldt varit oaktsam.
Man kan i och för sig hålla med om att det är orimligt att tro att man kan finna människor som inte har något att dölja på något plan.

På tal om plan (i dubbel bemärkelse), hade den nye SAS-chefen, på förfrågan, sagt att han inte har något att dölja. Han har alltså levt moraliskt oförvitligt under hela sitt liv eller är det så att han avser berätta allt han företagit sig, 'ont' som 'gott' under sin levnadsbana?!
Fan tro't sa Relling!(Foto Tobias Billström kopierat från: http://www.sweden.se/upload/Sweden_se/english/articles/SI/2009/Arbetskraftsinvandring/tobias_billstr%C3%B6m.jpg)
(Foto Anders Borg kopierat från: http://gfx.aftonbladet-cdn.se/image/10655570/438/normal/20dfa0ea59765/MINNS+INTE)

0 commentaires: